Tlačová správa: Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Medzi poslaneckými návrhmi pribudol nový návrh poslanca Igora Matoviča, v ktorom navrhuje zníženie daňového zaťaženia matiek, mladých ľudí a trvalé zavedenie zvýšeného daňového bonusu.
 

Tlačová správa: Rodina získa za prvých 5 rokov 91-tisíc eur

Tieto opatrenia spadajú do výdavkov rodinnej politiky, ktoré v poslednom období dramaticky narástli. Ich ďalšie zvyšovanie preto považujeme vzhľadom na obrovský deficit verejných financií Slovenska za nezodpovedné. Poslanecký návrh má tieto výdavky ešte zvýšiť, a to bez analýzy dopadov a prínosov.

Aby verejnosť mala predstavu, aká štedrá je rodinná politika už dnes, aktualizovali sme model mladej rodiny, v ktorom sme vyčíslili, koľko získa rodina z verejných prostriedkov pri súčasnom nastavení.

Pre model vyčíslenia sme zvolili rodinu, v ktorej rodičia zarábajú priemernú mzdu a narodia sa im dve deti. Spočítali sme všetky dávky a transfery, ktoré táto rodina získa do piatych narodenín prvého dieťaťa. Presný harmonogram tohto modelu je uvedený v Obrázku 2.

Modelová rodina získa z verejných zdrojov 91 392 eur v rokoch 2022-2027. Mesačne to predstavuje 1 395 eur, čo je viac ako súčasná čistá priemerná mzda pracujúceho človeka (Obrázok 1). Rodina tak získa viac, ako keby žena nemala deti a naďalej pracovala.

Slovenská republika tak má jeden z najštedrejších dávkových systémov v rodinnej oblasti na svete, v pomere k priemernej mzde. Štedrosť ale nie je zadarmo. Len tento rok vzrástli uvedené výdavky o tretinu. To predstavuje nárast takmer 1 mld. eur na 2,7 mld. eur, čo je viac ako výdavky na základné a stredné školy dohromady.
  
Rozdiely v platoch matiek a otcov majú svoje priame a nepriame dôvody, ktoré sa nedajú odstrániť ani trvalo znížiť daňovou politikou štátu. Potrebné sú iné nástroje, pričom práve štedrosť rodinnej politiky a dĺžka zostávania matiek v domácnosti prispievajú k rastu tohto rozdielu.

Zásadný problém rodinnej politiky spočíva v tom, že politici nemusia definovať jej ciele (napr. požadovaná náhrada príjmu, plodnosť a pod.). Aj preto sa medzi politikmi odohráva súťaž o najštedrejšieho Mikuláša, ktorý rozdáva darčeky plošne všetkým rodinám niekoľkokrát do roka. Takýto prístup je neudržateľný. Navrhované výdavky nie sú financované úsporami v iných oblastiach. Vyčerpanú štátnu kreditnú kartu budú musieť nakoniec v podobe zvýšenia iných daní plniť aj samotní rodičia.

Necielené plošné výdavky na rodinnú politiku majú dve zásadné negatíva. Nielenže oberajú iné verejné politiky o zdroje, ako napr. pomoc v hmotnej núdzi či školstvo, ale zabraňujú aj vzniku potrebných cielených dávok rodinnej politiky, ako napríklad podpora matiek samoživiteliek. 

Vzhľadom na extrémne vysoký deficit by si mal „Mikuláš“ dať minimálne na jeden rok dovolenku, počas ktorej by mala prebehnúť verejná diskusia o zmysluplnosti a cieľoch dávok súčasnej rodinnej politiky.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards