V Ekonomickej olympiáde sa môžu otestovať už aj žiaci základných škôl

V školskom roku 2022/2023 organizujeme v INESS už 6. ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Projekt má mimoriadny úspech, o čom svedčí rastúci počet škôl, ktoré sa do nej každý rok zapoja, ale aj počet súťažiacich, medzi ktorými je olympiáda už pojem. Aj preto sme sa rozhodli ísť o krok ďalej a pripraviť pilotný ročník pre základné školy.

V Ekonomickej olympiáde sa môžu otestovať už aj žiaci základných škôl

Ekonómia nie je len pre ekonómov s dlhými bradami a titulmi. Ekonomické rozhodnutia robí vedome alebo nevedome každý z nás. Ak ľudia rozumejú aspoň základom, vedia sa vyhnúť finančným problémom, ale stanú sa aj odolnejšími voči populizmu. Ekonomická olympiáda má za cieľ motivovať mladých ľudí zaujímať sa o ekonomické témy, podporiť nádejných budúcich ekonómov a ekonómky a upriamiť pozornosť na potrebu väčšieho priestoru pre ekonómiu v školských osnovách.

Ekonomická olympiáda pre základné školy bude v pilotnej fáze pozostávať len zo školského online kola. Podobne ako pri stredoškolskej olympiáde, školy sa prihlásia cez kontaktnú osobu - koordinátora (učiteľa alebo riaditeľa), ktorému následne posielame všetky potrebné pokyny e-mailom. Prvé školské kolá prebehnú 20. – 31. marca 2023. V priebehu týchto dní je len na koordinátorovi, kedy presne sa rozhodne absolvovať online test so svojim žiakmi. Stačí im vo vyhradených časoch (7:00 – 16:00 hod.) pripraviť pôdu na testovanie (miestnosť s počítačmi) a odovzdať prístupové údaje. O všetko ostatné sa postaráme my v INESS. Vyhodnotenie testu je automatické, zo strany učiteľa nie je teda potrebné kontrolovať odpovede a žiak sa ihneď po dopísaní testu dozvie, koľko bodov získal. Najúspešnejší súťažiaci v jednotlivých krajoch od nás dostanú diplom a hodnotné ceny.

Registrácia škôl do Ekonomickej olympiády pre ZŠ beží do 10. marca. Všetky podrobnosti a prihlasovací formulár nájdete tu: https://ekonomickaolympiada.sk/eo-pre-zs/

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards