Verejná diskusia k novele daňového poriadku

Radovan Ďurana sa pre Rádio Slovensko vyjadril k novele daňového poriadku. 11. 06. 2020.

Verejná diskusia k novele daňového poriadku

Štefánia Kačalková: „Zabezpečiť, aby daňoví podvodníci zo štátnej kasy nevyberali peniaze vo svoj prospech, by mala byť podľa analytika inštitútu INESS Radoslava Ďuranu prvá domáca úloha štátu. Upozorňuje však, že to má aj druhú stranu.“

Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz: „Motivácia platiť dane je do značnej miery podmienená aj kvalitou verejných služieb. Takže tá reforma daňového poriadku musí ísť ruka v ruke so zvyšovaním kvality, aby mal daňový poplatník pocit, že tie peniaze sa používajú účelne.“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards