Viac peňazí v zdravotníctve

Zdravotnícke noviny uverejnili komentár analytika Martina Vlachynského k peniazom v zdravotníctve. 6.10.2022

Viac peňazí v zdravotníctve

Martin Vlachynský, INESS:

„Rastú aj verejné výdavky na zdravotníctvo. No tento rast je do veľkej miery odkázaný na rast daňovo-odvodových výnosov. Meniť proporcie rozpočtu je veľmi ťažké. Ak chcete zdravotníctvu pridať viac, než dovoľuje rast príjmov, musíte povedať, na koho úkor tento rast nastane. Školstvo? Sociálny systém? Diaľnice? Každý rezort sa o „svoj“ diel koláča bude biť do krvi."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards