Výdavky na zdravotníctvo nemusia byť problém, ale...

Vyspelé krajiny smerujú k tomu, aby sa zdravotníctvo stalo jedným z kľúčových sektorov ich ekonomík. Nie primárne preto, že starnú, ale preto, že bohatnú. A bohatí ľudia chcú míňať svoje peniaze na to, aby žili zdravšie a dlhšie. Problém preto vznikne vtedy, ak výdavky budú stúpať, ale hodnota za ne prichádzať nebude.

Výdavky na zdravotníctvo nemusia byť problém, ale...

Čo robiť, aby rastúce výdavky na zdravotníctvo nestrašili:

  • Sektor zdravotníctva generuje spotrebné statky, ktoré podliehajú rovnakým ekonomickým silám, ako v iných sektoroch. Ak politika tento fakt nerešpektuje, bude dochádzať k zlyhaniam.
  • Zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia musí byť objemovo zadefinovaná (veľkosť nároku), podobne ako sú zadefinované nároky v iných častiach sociálneho systému.
  • Inovácie sa nedajú naplánovať. Sú výsledkom súťaženia. Čím viac konkurencie v systéme bude, tým bude inovatívnejší. Inovácie sa netýkajú len medicínskych postupov, ale aj manažmentu zariadení a pacienta. Ako ukázal Walmart alebo Amazon, najväčšia revolúcia sa neraz nedeje v produktoch, ale v ich distribúcii.
  • Spotrebitelia potrebujú legálne možnosti, ako nakupovať zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti je problém klientovi legálne ponúknuť aj jednoduché doplnkové služby, ako je objednávanie na konkrétny čas.
  • Zdravotné poisťovne by sa mali zmeniť z „daňových úradov“ na sprostredkovateľa, ktorý aktívne pomáha klientom s nákupom zdravotnej starostlivosti, a zároveň zabezpečuje dlhodobý manažment pacienta a zdrojov v systéme, aby ich bola dostatočná zásoba aj v čase kríz (tvorba rezerv – viď závery INT 9-2018 Šachy s poistencami štátu).

Viac si môžete prečítať v INESS na tému: Ako sa nebáť rastúcich výdavkov na zdravotníctvo, dostupné ako pdf tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards