Vzrastie minimálna mzda o 150 eur?

Politici zvyšujú minimálnu mzdu pravidelnými míľovými krokmi.

Vzrastie minimálna mzda o 150 eur?

Na západe sa dejú veci. Vo Francúzsku ľudia v žltých vestách prevracajú autá. Prezident sa ich pokúša podplatiť zvýšením minimálnej mzdy o 100 eur (ale bez zvýšenia nákladov zamestnávateľov). Nespokojnosť rastie aj medzi ľuďmi v Španielsku a miestna vláda sa ich rozhodla opiť skokovým zvýšením minimálnej mzdy o 22 percent – teda o viac ako 150 eur. Ekonómovia sú vo všeobecnosti skeptickí proti zvyšovaniu minimálnej mzdy. Bohatstvo ľudí sa nedá zvyšovať prepisovaním čísel v zákonoch. Ale aj tá časť ekonómov, ktorí obhajujú čiastočné zvyšovanie minimálnej mzdy, určite vo svojich modeloch nepočítajú s politikmi, ktorí musia hasiť požiare nespokojnej ulice. Vo Francúzsku doslova. Ich sofistikované argumenty, prečo za určitých podmienok, na určitom mieste, v určitom čase nemusí minimálna mzda priniesť negatíva, nepredpokladajú politikov, ktorých prvým cieľom je znovuzvolenie. Minimálna mzda tak v reálnom svete mimo univerzít nie je jemným nástrojom na vylaďovanie trhu práce, ale kladivom v rukách politikov, ktorí ho neváhajú použiť, keď sa im to hodí.

 

Aj Slováci chcú

Tento vývoj na Západe prebudil na Slovensku ambície niektorých bojovníkov za vyššie mzdy. Začali po sociálnych sieťach šíriť túžbu po rovnakom náraste minimálnej mzdy aj u nás. Okrem skokového nárastu v Španielsku a vo Francúzsku pripomínajú aj zvýšenie minimálnej mzdy o viac ako 150 eur zo Slovinska.

V čom je problém takýchto požiadaviek? V kontexte. Namiesto fotky si musíme pustiť film a spýtať sa, ako v týchto krajinách rástla minimálna mzda počas poslednej dekády.

Odpoveď bojovníkov za skokové zvýšenie minimálnej mzdy zarazí. Ak by u nás rástla minimálna mzda od roku 2009 rovnakým tempom ako v Španielsku, dnes by sme nemali minimálnu mzdu 480 eur, ale len 350 eur. V Španielsku totiž narástla v tomto období minimálna mzda len o menej ako 20 percent, pričom u nás to bolo až viac ako 60 percent.

“Počas posledných piatich rokov rástla minimálna mzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde.„

A čo spomínané Slovinsko, ktoré si zažilo veľkých skok v minimálnej mzde v roku 2010? Tam bol celkový nárast 43 percent. Teda stále relatívne menej ako u nás. A to nehovorím o Francúzsku, kde od roku 2009 narástla minimálna mzda o 13 percent.

 

Utrpia najslabší

Pravda je taká, že politici na Slovensku síce nezvyšujú minimálnu mzdu radikálnym skokom, ale pravidelnými míľovými krokmi. A vo svojej horlivosti predbiehajú aj ekonomickú realitu. Počas posledných piatich rokov rástla minimálna mzda dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde. Výsledkom je, že patríme medzi krajiny s najvyšším podielom minimálnej mzdy na priemernej mzde. To nemusí byť problém v dobrých časoch a v západných častiach Slovenska. Ale čo v prípade, keď sa ekonomická situácia čo i len trochu zhorší? Stačí sa pozrieť na trh práce v okresoch ako Rimavská Sobota alebo Poltár. Tú sa objavujú problémy s rýchlym nárastom minimálnej mzdy, ktoré predpovedajú ekonómovia: odrezanie od trhu práce nízkokvalifikovaných ľudí, ktorí dlhodobo nepracovali a sú zo zaostávajúcich regiónov, kde je veľké množstvo malých firiem s nízkou produktivitou a vysokým podielom miezd na celkových nákladoch.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards