Zamestnanci zosilnia, vynútila to Európska legislatíva

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k otcovskej dovolenke. 27.10.2022

Zamestnanci zosilnia, vynútila to Európska legislatíva

Róbert Chovanculiak, INESS:

„Toto opatrenie zvýši náklady zamestnávania, a teda celkovú cenu práce na Slovensku. Rovnako negatívne táto zmena zasiahne verejný rozpočet, keďže otcovi vzniká počas dvoch týždňov nárok na „materské“. Počas týchto dvoch týždňov pritom môžu súbežne čerpať materskú matka aj otec.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards