Zástupcovia Ministerstva financií a hospodárstva Albánska v INESS

V utorok 11. 02. 2020 zavítali do INESS šiesti predstavitelia albánskeho Ministerstva financií a hospodárstva.

Zástupcovia Ministerstva financií a hospodárstva Albánska v INESS

Na albánskom ministerstve pracujú na riaditeľstvách riadenia štátneho dlhu, makroekonomických prognóz a riaditeľstve fiškálnej politiky. V rámci výmenného programu Civil Servants Mobility Program 2019 – Albania sa okrem INESS stretli na Slovensku aj so zástupcami Ministerstva financií SR, IFP a Útvaru hodnoty za peniaze.

Richard Ďurana z INESS im rozprával nielen o slovenských verejných financiách a potrebe dôkladného zverejňovania dát, ale aj o vzdelávacích programoch INESS v tejto oblasti či o potrebe komunikácie ministerstiev s tretími stranami kvôli kontrole, vzájomnej inšpirácii a inovatívnym riešeniam (akademická obec, nezávislé think tanky a pod.).

Návštevu v INESS zorganizovalo SFPA – Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards