Zrušiť sa dá len hrubá mzda

Aj slovenskými novinami prebehli správy s titulkami o konci superhrubej mzdy v Českej republike. Nedajte sa zmiasť. Žiadna superhrubá mzda zrušená nebude, lebo ani zrušená byť nemôže.

Zrušiť sa dá len hrubá mzda

Superhrubá mzda sú celkové mzdové náklady, ktoré budú existovať dovtedy, kým bude existovať platená práca. Česi akurát zrušili výpočet dane z príjmov zo mzdových nákladov, po novom ich budú počítať opäť z hrubej mzdy. Tú zavádzať nemusia, lebo z nej doteraz počítali sociálne a zdravotné odvody. Dobrý námet na úvod novej hry z pera Járu Cimrmana. Česká vláda sa mohla vydať litovskou cestou. A teda zrušiť umelý koncept ekonomicky fiktívneho konštruktu hrubej mzdy. Litovčanom sa podarilo takmer dosiahnuť ideál reformou z roku 2018. Prepočítali sadzby odvodov a daní. Radikálne zosekali odvody zamestnávateľa, veď aký zmysel má tváriť sa, že zamestnávateľ platí odvody na dôchodok za zamestnanca? Na zamestnávateľovi ostal odvod do fondu nezamestnanosti a úrazového poistenia, kam zamestnanec nič neplatí. Zamestnanec odvádza 19,5 percenta, kým zamestnávateľ len 1,47 percenta. Zamestnanca zaujíma čistá mzda. Zamestnávateľa mzdové náklady. Koho teda vlastne zaujíma hrubá mzda? Štatistikov a účtovníkov, ktorí ju musia používať. Slovenská hrubá mzda však ignoruje náklady práce. Každá krajina má inak nastavené nezmyselné odvody zamestnávateľa, a preto ani štatistici nemôžu byť spokojní. Nedáva zmysel porovnávať slovenskú a slovinskú hrubú mzdu, keď slovinskí zamestnávatelia platia polovičné odvody, a teda účtovne je bremeno odvodov viac na strane zamestnancov než na Slovensku. Jediné zmysluplné porovnanie je preto porovnanie mzdových nákladov, ktoré skutočne hovorí o výške miezd, a čistej mzdy, ktorá skutočne hovorí o príjme zamestnanca a miere zdanenia práce. Zdá sa vám to jasné, ale čudujete sa, prečo vôbec existuje hrubá mzda? Ja tiež. Odpoveďou je „historická zotrvačnosť“ a fiškálna negramotnosť. Takto je to desiatky rokov a zvlášť ľavicovým politikom to vyhovuje. Väčšina zamestnancov totiž vôbec netuší, že odmena za ich prácu je o 35 percent vyššia ako hodnota, ktorú vidia na výplatnej páske. Nevedia, že výška sadzby dane z príjmov je pre ich čistý príjem najmenej dôležitá, lebo pri priemernej mzde tvorí táto daň len 16 percent z celkových odvodov štátu. Mnohí sú fiškálne negramotní a ľahko tak znášajú zvyšovanie daní salámovou metódou. Teraz, keď sa na ministerstve financií píše reforma daňového systému, je zrušenie hrubej mzdy a prepočítanie sadzieb nutné presadiť.

Väčšina zamestnancov totiž vôbec netuší, že odmena za ich prácu je o 35 percent vyššia ako hodnota, ktorú vidia na výplatnej páske.

Komentár bol uverejnený v Hospodárskych novinách.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards