Štáty dali do bánk už 225 mld. eur

V poslednej prezentácii člena bankovej rady ECB Benoîta Coeuré je aj obrázok vyzdvihujúci zlepšenie kapitálovej primeranosti bánk . Finančná páka, s ktorou európske banky pracujú, klesla z 34 na 24. Znamená to, že  aktíva, ktoré banky držia,  sú už „len“ 24 násobkom ich kapitálu. Alebo inak: kým v roku 2008 stačil 3 % pokles ceny ich aktív na to, aby banky prišli o všetok vlastný kapitál na pokrytie tohto poklesu, v roku 2012 to bolo už 4,2 %.

Štáty dali do bánk už 225 mld. eur

K zlepšeniu situácie a zmenšeniu finančnej páky, s ktorou banky pracujú, prispeli najmä „veľké množstvá nového kapitálu“, ktorý sa bankám podarilo v tomto období získať, ako hlása nadpis tohto listu prezentácie. Zaujímavé je, že od koho.

Podľa grafu, ktorý znázorňuje postupné emisie na získanie nového kapitálu bánk jednotlivých krajín od roku 2007(vľavo), by človek mohol mylne nadobudnúť dojem, že banky zachraňujú najmä súkromné peniaze.

Zdroj: ECB

Teda až kým si neprečíta poznámku pod grafom, kde sa dozvie, že štáty (daňoví poplatníci) dali od roku 2008 do bánk eurozóny kapitálové injekcie už vo výške 225 mld. eur (takmer 700 eur na každého obyvateľa eurozóny, alebo 8 celkových ročných výdavkov slovenskej verejnej správy). To je o 25 % viac ako 180 mld. eur súkromného sektora zobrazených na grafe. 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards