Odkaz Miltona Friedmana

INESS si už po štvrtý krát v rade pripomenul v deň nedožitých Friedmanových narodenín jeho odkaz.

Odkaz Miltona Friedmana

Od roku 2010 vždy 31. júla organizujeme v spolupráci s The Friedman Foundation for Educational Choice spomienkový večer na Miltona Friedmana, nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976.

INESS toto podujatie organizoval pred pár rokmi ako prvá európska inštitúcia, tento rok sa podobné podujatie uskutočnilo na 144 miestach na celom svete (90 v 44 štátoch USA a 54 v 25 krajinách sveta).

Milton Friedman je asi o najznámejším bojovníkom za osobnú slobodu, slobodný trh a obmedzenú úlohu vlády spomedzi ekonómov. Podľa časopisu The Economist bol "najvplyvnejším ekonómom druhej polovice 20. storočia... a možno aj celého“. V prieskume popularity medzi 300 americkými vysokoškolskými profesormi zaujal druhé miesto za Keynesom.

Je známy nielen vďaka svojej akademickej činnosti kde sa ako predstaviteľ tzv. Chicagskej školy a tzv. monetarizmu venoval teórii peňazí, kde napríklad upozorňoval, že inflácia je čisto monetárny fenomén, ale - a preto si ho pripomíname aj v INESS - kvôli svojmu úsiliu na poli politickej ekonómie. Napísal niekoľko kníh venovaných myšlienkam osobnej slobody a slobodného trhu, tie najznámejšie sú Kapitalizmus a sloboda a Sloboda voľby (spolu so ženou Rose, ktorá bola tiež ekonómka). Tieto knihy sa stali bestsellermi a popularitu svojim myšlienkam dodal určite aj svojimi pravidelnými stĺpčekmi v časopise Newsweek, kde pokračoval po Henry Hazlittovi a kam prispieval skoro 20 rokov, ako aj televíznou sériou Sloboda voľby pomenovanej podľa jeho knihy.

Bol najvýznamnejším kritikom štátneho plánovania a keynesiánskeho prístupu k tvorbe politiky. Zaoberal sa a veľmi citlivo vedel komunikovať témy ako je licencovanie lekárov, povinná vojenská služba, protimonopolné zákonodarstvo, minimálna mzda, cenová kontrola, veľmi známe sú jeho návrhy ohľadom negatívnej dani z príjmu či kupónového systému v školstve, podľa ktorého by peniaze nemali ísť školám, ale študentom.
   
Bol tiež poradcom prezidenta Reagana a vzorom poradcov premiérky Thatcherovej. Obaja nasledovali mnohé z jeho odporúčaní a podarilo sa im napríklad dostať pod kontrolu vysokú infláciu. Aj vďaka obdivu zo strany uvedených politikov sa stal veľmi uznávanou a rešpektovanou osobnosťou.

Friedmanove citáty sa stali súčasťou ekonomických i politických debát, spomeňme napríklad:

Neexistuje nič také ako obed zadarmo
Nechajte na Sahare pôsobiť vládu a o pár rokov tam bude nedostatok piesku
Nič nie je trvalejšie ako dočasné vládne opatrenia
Vláda by mala byť rozhodca, nie aktívny hráč
Nikto neminie cudzie peniaze tak zodpovedne ako vlastné
Najväčšie úspechy civilizácie nevznikli za úradníckym stolom
Inflácia je zdanenie bez použitia legislatívy
Väčšina vynaloženej energie zo strany politikov ide na korekciu dôsledkov zlých rozhodnutí vlády

Na podujatí po predstavení Miltona Friedmana riaditeľom INESS Richardom Ďuranom vystúpil s prednáškou na tému “Milton Friedman and the Virtue of Toleration” Dr. Sean Gabb, riaditeľ britskej The Libertarian Alliance, jeden z najuznávanejších britských libertariánov.

Po prednáške nasledovali otázke a odpovede na zahraničného prednášajúceho a po nich nasledovala pri neutíchajúcej diskusii večera.

Každé podujatie je také dobré, akí sú jeho návštevníci, a nás teší účasť zhruba tridsiatich hostí, medzi ktorými nechýbali podnikatelia, zástupcovia ďalších think tankov, bankoví analytici, či študenti. O ich záujme svedčí aj skutočnosť, že veľká väčšina z nich o Friedmanovom odkaze diskutovala napriek usporiadaniu podujatia v strede týždňa a tropickým horúčavám do neskorej noci.

Fotogaléria z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards