Developerom hrozia povinné nájomné byty (HN)

Martin Vlachynský približuje nájomné bývanie pre HN. 4.4.2018 

Developerom hrozia povinné nájomné byty (HN)

Slováci vlastníctvom nehnuteľností v rámci EÚ vynikajú, brzdí to mobilitu za prácou.
 Až štyritisíc eur. Toľko budú môcť Slováci od mája dostať od štátu, ak sa presťahujú za prácou.
Týmto krokom chcelo ministerstvo práce podporiť pracovnú mobilitu, má to však háčik. Ako upozorňuje Národný
program reforiem na tento rok, prekážkou môže byť nedostatok nájomného bývania, čo spôsobuje, že prípadní
zamestnanci sa nemajú kde ubytovať. Vláda chce tento problém riešiť a dokument spomína aj nové regulácie pre
developerov.
Povinné nájomné byty
Program reforiem, ktorý vypracovalo ministerstvo financií a ktorý sa zasiela na schválenie Európskej komisii,
navrhuje ako možné riešenie zavedenie povinného podielu nájomných bytov v nových developerských
projektoch. Išlo by o päť až desať percent z celkového počtu a nájom by určovalo mesto v závislosti od
priemernej mzdy. Dokument upozorňuje, že tento postup je v zahraničí rozšírený. V Londýne napríklad musí byť
nájomných bytov až 35 percent. Analytik INESS Martin Vlachynský však tento návrh nepovažuje za najlepšie
riešenie. „Je to absurdná podmienka, je to prenášanie zodpovednosti za sociálnu politiku z verejného sektora na
spotrebiteľov,“ uviedol.
Takéto opatrenie by v konečnom dôsledku viedlo k zdraženiu bývania pre ostatných
kupujúcich a menšej ochote developerov stavať. „Je to podobné zasahovanie do vlastníckeho práva, ako keby
vám štát prikázal, že jedno sedadlo vo vašom aute musíte vyčleniť pre náhodných okoloidúcich, ktorí nevlastnia
auto,“ skonštatoval. To, či ministerstvo dopravy už pripravuje konkrétnu legislatívnu úpravu, hovorkyňa rezortu
Karolína Ducká nepotvrdila. Podporiť nájomné bývanie sa však ministerstvo zaviazalo ešte v roku 2015 prijatím
koncepcie štátnej bytovej politiky. To zvýšilo poskytovanie výhodných úverov na výstavbu tohto typu bývania zo
Štátneho fondu na rozvoj bývania. „Vzhľadom na to, že zo strany právnických osôb nebol o podporu na tento účel
výrazný záujem, navrhlo ministerstvo dopravy ďalšiu úpravu podmienok, a to zavedením dvoch nových účelov
podpory,“ uviedla Ducká. Pôžička tak od začiatku tohto roku môže slúžiť už aj na kúpu pozemku či obstaranie
technickej vybavenosti. V tomto roku bolo už podľa Duckej predložených 136 žiadostí na obstaranie približne 1
500 nájomných bytov.
Zmena mentality
Väčší počet verejných nájomných bytov by podľa ministra práce Jána Richtera poskytol viac možností, ako
motivovať ľudí na presťahovanie za prácou. Rezort by im tak totiž mohol poskytnúť výhodné nájomné či iné
benefity. Vlachynský však upozorňuje, že štát je vo všeobecnosti zlý investor, ktorý nedokáže reagovať na trhové
zmeny. Väčší zmysel by takéto investície mali podľa neho na úrovni obcí. „Tomu by však musela predchádzať
väčšia reforma kompetencií a financovania samosprávy,“ dodal. Potrebná je však aj zmena mentality. Väčší dopyt
po takomto type bývania by automaticky zvýšil ponuku. Slováci však uprednostňujú vlastné bývanie. Podľa
štatistiky Eurostatu je až 90 percent slovenských domácností vo vlastníctve ich obyvateľov a iba približne desať
percent tvoria nájomcovia. Analytik nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli poukázal, že Slovensko je v tomto smere
vo svete tak trochu unikát. „Vďaka zmene režimu a odkúpeniu nájomných bytov po roku 1989 si ľudia zvykli na
vlastníctvo svojich bytov,“ poukázal Reguli. Na druhej strane si ľudia nemôžu dovoliť investovať do ďalšej
nehnuteľnosti, ktorú by prenajímali, čo zmenšuje trh s nájomnými bytmi.

HN,Kristína Votrubová, 4.4.2018 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards