INESS získal cenu Nadácie Orange

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange oceňovala Nadácia Orange výnimočné mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach: Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia.
 

INESS získal cenu Nadácie Orange

Nominovaných bolo viac ako 101 mimovládnych organizácií, spomedzi ktorých Odborná hodnotiaca komisia určila 5 nominácií v každej kategórii. Z nich komisia určila troch víťazov. Slávnostné udeľovanie cien za účasti mnohých osobností spoločenského života sa uskutočnilo 28. apríla 2015 a nechýbali sme na ňom ani my.

INESS získal v kategórií Vzdelávanie 3. miesto a finančnú odmenu 2000 eur za vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať zavádzajúce mýty a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu. Cenu prebrali riaditeľ INESS Richard Ďurana a Jana Kostovčáková, ktorá má v INESS na starosti komunikáciu so strednými a vysokými školami.

Nadácii Orange týmto ďakujeme za ocenenie nášho úsilia na poli vzdelávania. Po mnohých zahraničných oceneniach sme radi, že sa naše vzdelávacie projekty dostávajú do povedomia aj doma a toto ocenenie nám môže pomôcť pri budovaní vzťahu s ďalšími učiteľmi na stredných a vysokých školách.

Niekoľko záberov z podujatia:

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards