Drahšie poistky (JOJ)

Radovan Ďurana komentoval dôsledky dane neživotného poistenia. 16.4.2018 

Drahšie poistky (JOJ)

Aneta Parišková, moderátorka: „A vráťme sa na Slovensko. Za neživotné poistenia, medzi ktorými sú
napríklad aj cestovné, majetkové, či úrazové, si od októbra pravdepodobne priplatíme. Vláda bude v stredu
schvaľovať novelu zákona o osempercentnej dani z neživotného poistenia. Nebude sa to však týkať iba nových
zmlúv, ale aj tých spred piatich, či desiatich rokov. Viac nám povie Alena Malchová.“
Alena Malchová, redaktorka: „Ak máte uzatvorenú jednu z týchto zmlúv neživotného poistenia (poistenie
dopravných prostriedkov, úrazové poistenie, nadštandardné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie,
cestovné poistenie, zodpovednostné poistenie, majetkové poistenie, poistenie prepravných rizík, poistenie
finančných rizík), je pravdepodobné, že si zaň od októbra priplatíte. Ak vláda v stredu prijme navrhovanú novelu
zákona, všetky neživotného poistenia budú podliehať osempercentnej dani a tak napríklad miesto sto eur za
poistenie domácnosti, zaplatíte stoosem eur. Ministerstvo financií tvrdí, že zdanenie poistenia je úplne bežné vo
viacerých štátoch Európskej únie.“
Peter Kažimír, minister financií SR „Zo strany poisťovní je samozrejme obrovský odpor, pretože nechcú platiť
takúto daň. My apriori nerozkazujeme, že to majú preniesť do ceny, to znamená tie, ktoré budú chcieť bojovať o
klienta sa budú snažiť nepreniesť takýto odvod, alebo takúto daň do ceny.“
Radovan Ďurana, ekonomický analytik INESS: „Samo ministerstvo nespravilo žiadnu analýzu trhu, aby mohlo
teda tvrdiť, že či tú daň budú platiť poisťovne zo svojho zisku, alebo to budú platiť spotrebitelia, bežní ľudia. V
každom prípade aj keby túto daň čiastočne kryli poisťovne, tak to dopadne na bežných obyvateľov a pre všetkých
nových poistencov sa to prejaví v drahšom poistení.“

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR: „Vnímame to ako
niečo, čo by nemalo byť, pretože ak má takáto daň od niečoho demotivovať, pretože ak máte daň z tabaku, tak
vás má demotivovať, aby ste fajčili, no tak nás by to malo demotivovať k tomu, aby sme boli zodpovední a
poisťovali svoj majetok, tak to si myslím, že je ten nesprávny filozofický moment možnože tohto zákona.“

Noviny.sk, 16.4.2018 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards