Balíček predvolebných sociálnych opatrení

Rádio Slovensko v rozhovore spomenulo hodnotenie programov INESS. 21. 02. 2020.

Balíček predvolebných sociálnych opatrení

Juraj Jedinák: „Politické strany, aj programy hodnotil aj inštitút INESS. Ten píše, že väčšina zmien sa orientuje na zamestnanca v tejto téme, o ktorej hovoríme, ktorému chcú dať strany viac možností, obyčajne na úkor zamestnávateľa. Pani Uhlerová, vy teda z tohto pohľadu ste možno v odboroch spokojní, ako k tomu pristupujú politické strany, alebo by ste čakali ešte nejaké, ak to nazvem zmäkčenie toho Zákonníka práce, čo sa týka zamestnanca?“

Monika Uhlerová: „Ja tak vo všeobecnosti môžem náš Zákonník práce hodnotiť, ako jeden z tých lepších, v rámci Európy alebo Európskej únie, čo vidím skôr problém na Slovensku je potom vymožiteľnosť práva, ktoré je garantované Zákonníkom práce, alebo ďalšou legislatívou, ale už jeho vymožiteľnosť je oveľa problematickejšia, takisto aj pôsobenie Inšpektorátov práce, ktoré považujem za finančne aj personálne značne poddimenzované, čo sa potom aj odráža na vôbec fungovaní a vykonávaní inšpekcií cez Inšpektoráty práce. Samozrejme očakávame minimálne zachovanie súčasného statusu a postavenia zamestnanca v rámci legislatívy a teda aj v rámci Zákonníka práce. Vo všeobecnosti som presvedčená o tom, že zamestnanec by mal mať zvýšenú ochranu, ktorú mu garantuje zákon, pretože v tom vzťahu, keď sa vrátim k terminológii práca, kapitál, vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ, jednoducho zamestnanec vždy ťahá za kratší koniec. Ten kapitál je na strane zamestnávateľa a preto je nevyhnutné, aby bola legislatíva nastavená tak, aby poskytovala ochranu práve tomu, kto je v tom vzťahu slabší. A v tom vzťahu je slabší zamestnanec, preto by mal byť Zákonník práce silný smerom k zamestnancovi a nie k zamestnávateľovi. Čiže očakávame, že Zákonník práce sa nestane práve terčom realizácie nejakých opatrení smerom k oslabovaniu postavenia zamestnanca. Bohužiaľ...“

Celú reportáž si môžete vypočuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards