Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len "sebestačnosť"

S novou vládou sa téma potravinovej sebestačnosti Slovenska opäť začala spomínať ako najdôležitejší cieľ agropolitiky, ktorý pomôže vyriešiť problémy v poľnohospodárstve a zabezpečí prežitie v krízových časoch. Je to však niečo, čo by sme mali sledovať, alebo ide skôr o formu potravinového nacionalizmu? Slovensko totiž s politikou sebestačnosti už skúsenosti má – a nepochádzajú len z čias socializmu. Žiaľ, tento úprimne mienený cieľ podporiť slovenskú produkciu v minulosti priniesol veľa negatívnych dôsledkov, no žiadne zázračné výsledky. Namiesto sebestačnosti by sa pozornosť mala preniesť na konkrétne reformy, ktoré pomôžu sektoru prosperovať.

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len

V našej publikácii sme zhrnuli základné dôvody, prečo by sebestačnosť nemala figurovať ako cieľ agropolitiky:

  • Pod zámienkou zvýšenia potravinovej sebestačnosti boli navrhnuté zákony, ktoré poškodzovali podnikateľské prostredie (ako napr. povinný podiel slovenských produktov v letákoch), či inak obmedzovali voľný pohyb tovarov v rámci spoločného trhu EÚ.
  • Na Slovensko sa dovážajú hlavne produkty s vyššou pridanou hodnotou a naopak, vyvážajú produkty s nižšou pridanou hodnotou. Tento stav je výsledkom podpory produkcie biopalív, chýbajúcich spracovateľských kapacít a dopytu spotrebiteľov, nie chýbajúcej politiky sebestačnosti.
  • Z 28 krajín EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva) malo v roku 2018 kladnú obchodnú bilanciu v poľnohospodárskych produktoch len 11 krajín.
  • Potravinová sebestačnosť neznamená potravinová bezpečnosť. Kvalitné, bezpečné a cenovo dostupné potraviny sa k spotrebiteľom dostanú skôr pomocou otvorených trhov, nie ich obmedzovaním.
  • Aj bez sebestačnosti existujú na Slovensku príklady produktívnych firiem, ktoré vďaka špecializácii výroby tvoria pracovné miesta, prinášajú nové technológie a produkujú kvalitné potraviny. Snaha o sebestačnosť nie je zárukou ich dobrého fungovania.

Všetci si prajeme viac slovenských potravín, ktoré budú zdravé a cenovo dostupné. Chceme vidieť viac konkurencieschopných firiem, ktorých produktivita a dobré meno zaručujú kvalitu. Tento vysnívaný stav ale nie je podmienený sebestačnosťou. Sektor poľnohospodárstva a potravinárstva potrebuje konkrétne reformné záväzky, ktoré vytvoria priestor pre spoluprácu, nie izoláciu. 

Všetky argumenty k potravinovej sebestačnosti podrobne rozoberáme v našej publikácii. Môžete si ju stiahnuť zdarma tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards