Toto sú zákonné prekážky lepšieho fungovania zdravotníctva, upozorňujú analytici

Portál Mediweb.sk uverejnil tlačovú správu INESS, v ktorej informuje o probléme častých novelizácií hlavných zdravotníckych zákonov v priebehu rokov 2004 až 2022.

Toto sú zákonné prekážky lepšieho fungovania zdravotníctva, upozorňujú analytici

Ako INESS uviedol, vyše 600 zmien relatívne malého počtu zdravotníckych zákonov ukazuje, že generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment sektora:

"Nedôverujú princípom, ktoré so sebou nesie slovenská zdravotnícka legislatíva. Týmito princípmi sú oddelenie troch funkcií (normotvorná funkcia, výkonná funkcia a funkcia dohľadu), zmluvná sloboda medzi poisťovňou a poskytovateľom či systém legislatívnych stimulov a regulácií. Žiadna politická garnitúra po roku 2006 neprišla s vlastnou náhradou existujúceho systému, avšak neustálymi zásahmi postupne "mrzačila" koncept zavedený v roku 2004. Je ťažké predstaviť si systém, ktorý by slovenskému zdravotníctvu poskytoval lepšie východiská ako súčasný systém "manažovanej konkurencie". Slovenské legislatívne prostredie je po stovkách noviel natoľko poškodené, že si bude vyžadovať rozsiahle opravy. Reformu treba začať znovuobjavením základných princípov, na ktorých systém stojí. Štát tvorí normy (pravidlá), ktoré do života uvádzajú autonómne subjekty (poskytovatelia a poisťovne vybavené zmluvnou slobodou) a nad napĺňaním tohto rámca bdie nezávislý dozorca (Úrad pre dohľad). Na týchto základoch je možné následne stavať legislatívu. Legislatívnymi prekážkami lepšieho fungovania súčasného systému sú nedokončená komplexná definícia nároku a z nej vyplývajúci nezávislý dohľad, viaceré obmedzenia kontraktačnej slobody aj rozlievanie štátnej moci mimo normotvornú funkciu. Akákoľvek systémová reforma sa musí týmito nedostatkami nevyhnutne zaoberať. Z hľadiska počtu novelizácií zdravotníckych zákonov boli rekordné posledné tri roky. Roky 2020 až 2022 priniesli spolu až 186 novelizácií skúmaných zákonov, čo predstavuje takmer 31 percent všetkých novelizácií v období 2004 až 2022."

Celý článok zo dňa 10.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards