Inflácia na Slovensku už klesla

Rádio Expres odvysielalo dňa 15.5.2023 komentár analytika Martina Vlachynského k dôvodom spomalenia rastu inflácie na Slovensku. 

Inflácia na Slovensku už klesla

Ako uviedol, spomalenie rastu má na svedomí stabilizácia cien energií.

Martin Vlachynský, INESS:

„Prvým dôležitým faktorom je, že centrálne banky v posledných niekoľkých mesiacoch výraznejšie utiahli cenovú politiku, zvýšili úrokové sadzby, čo pridusilo ekonomické aktivity a tým pádom to začalo trošku aj dusiť rast cien. Sú tu iné segmenty, kde tak skoro pokles cien asi očakávať nemôžme aj z toho dôvodu napr., že je to hnané typicky potraviny, maloobchod, do veľkej miery hnané mzdovými nákladmi, ktoré naďalej prudko rastú. To pandemické a následne energeticko-krízové obdobie otvorilo brány rôznym sociálnym balíčkom, dotáciám, dávkam, štáty majú veľké deficity a teda je otázne, že či Európska centrála banka vydrží alebo naopak sa zľakne a zase povolí oprate.“

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards