Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Súčasťou balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré začiatkom októbra 2023 predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora,  je aj daň zo sladených nápojov. V publikácii Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu sa tejto téme venujeme bližšie.

Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Súčasťou balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré začiatkom októbra 2023 predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora,  je aj daň zo sladených nápojov. K návrhu autori píšu, že „je naliehavo potrebné zaviesť účinnú reakciu na  zníženie ich výskytu [obezity a súvisiacich chorôb]. Medzi dostupné možnosti politík overených praxou patrí zavedenie daní z nápojov sladených cukrom.“

V publikácii Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu sa tejto téme venujeme bližšie. V prvej časti analyzujeme situáciu ohľadom nadváhy a obezity na Slovensku, ako aj vývoj rôznych, pre tému relevantných, ukazovateľov, akými je napríklad spotreba cukru a sladených nápojov. Napriek tomu, že miera nadváhy a obezity na Slovensku v posledných rokoch stúpla, je totiž  trend vo viacerých súvisiacich indikátoroch skôr klesajúci – napríklad spotreba sladených nápojov na Slovensku medzi rokmi 2010 a 2022 klesla o 33 %. Vynára sa tak otázka, aký vplyv na nadváhu a obezitu by daň z cukru mala.


Zdroj: OECD, Štatistický úrad; údaje o obezite sú self-reported z databázy OECD

Tejto otázke sa bližšie venuje druhá časť publikácie, v ktorej analyzujeme dostupnú vedeckú literatúru o dopadoch daní z cukru. Existujúce štúdie síce pomerne jednoznačne dokazujú, že dane z cukru znižujú dopyt po sladených nápojoch (ani tu však nesmieme zabúdať na nezamýšľané dôsledky ako napr. cezhraničné nakupovanie v dôsledku dane), avšak nie je na ich základe možné vyvodiť jednoznačný záver o dopadoch na samotnú mieru nadváhy a obezity.

Dosahovanie dobrého zdravotného stavu je tkaním jemnej pavučiny každodenných rozhodnutí človeka o jedle, strese, fyzickej aktivite, vzťahoch, či pobyte v určitom prostredí. Nemožno očakávať zmenu pomocou jedného jednoduchého opatrenia ako je daň na jednu zo zložiek nevyváženej stravy. Hrozí preto, že daň z cukru sa stane len ďalšou položkou ťahajúcou peniaze z vreciek  spotrebiteľov, ale nenapĺňajúcou svoj cieľ.

Celú publikáciu s detailnou analýzou problematiky dane z cukru a jej dopadov si môžete prečítať a stiahnuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards