Stovky vodičákov týždenne! Štát pomáha zamestnaným plniť si detské sny

Zjednodušenie komplexného problému digitalizácie hospodárstva na vzdelávanie, ktoré si vyberie sám občan, môže byť zradné. Nestačí, že rekvalifikácia ľuďom zaplní voľný čas.
 

Stovky vodičákov týždenne! Štát pomáha zamestnaným plniť si detské sny

,,Stovky vodičákov týždenne!“ Tak by sa mohol nazvať projekt ministerstva práce, ktorý mal zvýšiť konkurencieschopnosť zamestnaných osôb na trhu práce. Za pár mesiacov sa podarilo poskytnúť bezplatné kurzy autoškôl pre viac ako 10-tisíc osôb. Avšak cieľ projektu bol iný.

Ideálny reklamný slogan
Projekt mal prostredníctvom vzdelávacích kurzov znížiť riziko straty práce. Ministerstvo opäť pripravuje projekt na kurzy pre zamestnaných bez toho, aby verejne vyhodnotilo efektívnosť vyše 37 miliónov eur, ktoré stálo skoro 32-tisíc kurzov. V roku 2021 sa začal implementovať projekt ,,Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Názov projektu znie takmer ako ideálny reklamný slogan. Občanom ponúka vzdelávanie, vďaka ktorému nestratia prácu. Vláda sa snaží ukázať, že má riešenie na trpkú realitu priemyselnej revolúcie. Tá vytvára skupinu zamestnancov, ktorí sú vzhľadom na ich zručnosti ohrození prepúšťaním. Projekt je odôvodnený aj tým, že pre takýchto zamestnancov neexistuje žiadne aktívne opatrenie na trhu práce. Štát chcel vytvoriť nástroj, aby táto skupina neprepadla do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prínosom tohto projektu malo byť, že 29-tisíc zamestnancov bude mať zvýšené zručnosti a vďaka ním aj vyššiu konkurencieschopnosť na trhu práce.

Stačí 40 percent
Ďalším z parametrov projektu bola požiadavka, aby si 40 percent absolventov vzdelávania udržalo zamestnanosť na trhu práce do troch mesiacov od skončenia vzdelávania. Štát touto podmienkou akoby hovoril, že ak sa každý druhý absolvent kurzu stane nezamestnaným, bude to dobrý výsledok. Rovnako ako v prípade kurzov pre nezamestnaných, aj tu si zamestnaný nájde kurz sám a štát mu ho preplatí. Otázkou však zostáva, či úrady práce nesledujú len čo najvyššiu mieru vyčerpania zdrojov bez ohľadu na efektívnosť vynakladaných zdrojov. Merateľné ukazovatele projektu sú stanovené veľmi neambiciózne až bizarne. Projekt sa však nezameral na najohrozenejšie skupiny, ktoré môžu mať vplyvom veku či sociálneho a regionálneho vylúčenia problém s hľadaním práce po skončení pracovného pomeru.

Zaplniť voľný čas
Po zverejnení informácie o možnosti preplácania kurzov v rámci projektu vyšli články s titulkami ako Úrady práce občanom zaplatia vzdelávacie kurzy podľa ich výberu, Cudzí jazyk je alfou a omegou: Na jazykový kurz môžete získať až 1848 € od štátu, Vodičský preukaz môžeš získať zadarmo. Pod touto podmienkou ti ho celý preplatí štát, Slováci majú poslednú možnosť vybaviť si vodičský preukaz zadarmo či Posledná šanca na vodičský preukaz zadarmo: Takto ho získate! Titulky tak navodili dojem, že bezplatné kurzy môžu zaplniť voľný čas občanov, či naplniť ambície mať vodičský preukaz. Avšak v rámci kurzov nebolo možné preplatiť vodičský preukaz na osobné automobily, ale len vodičské preukazy pre profesionálnych vodičov (kategórie C/D/CE). Posledné dáta z projektu ukazujú, že najväčší záujem bol práve o vodičské oprávnenia. Až 33 percent schválených žiadostí naplnilo skôr detské sny ovládať veľké autá ako zvýšiť konkurencieschopnosť zamestnancov na trhu práce. Dôvodom pochybnosti je skutočnosť, že tieto osoby sú zamestnané a vykonávajú činnosť u zamestnávateľa.

Dotovanie vlastníkov prepravných firiem
Do výberu kurzu zamestnávateľ nezasahuje, a tak štát nevie, či mu vybraný kurz skutočne pomôže, aby nestratil prácu. Tiež sa môže stať, že zamestnanec získal napríklad vodičské oprávnenie a následne od svojho zamestnávateľa odíde a začne vykonávať zamestnanie profesionálneho vodiča. Pod týmto si asi ťažko môžeme predstaviť zamestnanca v dynamickom prostredí digitálnej ekonomiky a Priemyslu 4.0. Navyše to otvára otázku, prečo by mali byť z verejných zdrojov takto nepriamo dotovaní vlastníci prepravných firiem. Mnoho ľudí pozná projekt úradov práce, ktorý umožňuje nezamestnaným počas ich nezamestnanosti zvyšovať si kvalifikáciu. Tento projekt je primárne určený pre nezamestnaných, ktorí majú problém uplatniť sa na trhu práce a potrebujú flexibilnejšie reagovať na jeho požiadavky. Sám nezamestnaný si môže zvoliť druh rekvalifikačného kurzu ako aj jeho poskytovateľa. Najvyšší kontrolný úrad sa pred pár rokmi pozrel na fungovanie programu rekvalifikácie. A skonštatoval závažné zistenia. Posudzovanie žiadostí o kurzy sa stalo benevolentným prakticky až tak, že úrady práce nemali dôvod žiadosť neschváliť. NKÚ odporučil, aby sa začala vykazovať skutočná efektívnosť a účinnosť projektu. Pri projekte kurzov pre zamestnaných sa javí, že ministerstvo sa z výsledkov kontroly nepoučilo.

Správne úmysly, málo kreativity
Keď sa však pozrieme na detaily fungovania ekonomiky a národného projektu, musíme byť trochu skeptickí. V prvom rade treba uznať, že ministerstvo zodpovedné za riešenie problematiky nezamestnanosti aspoň niečo robí. A to je dobré. No zjednodušenie komplexného problému digitalizácie hospodárstva na vzdelávanie, ktoré si vyberie sám občan, môže byť zradné. Tým, že sa ľuďom ponúkne široká paleta kurzov bez sledovania regionálnych osobitostí, ich osobných zručností a ambícií, sa ešte nezaručí, že nestratia prácu. Vláda má možno správne úmysly, ale tento projekt si vyžaduje trochu viac kreativity a vážneho rozmýšľania. Nemali by sme chcieť iba ďalší jednoduchý slogan, ale skutočné riešenia, ktoré nám pomôžu v každodennom boji o prácu. Ministerstvo plánuje opäť ponúknuť vzdelávanie pre zamestnaných. Už sa objavili články, ktoré hlásajú: ,,Slováci budú môcť získať príspevok na vodičák. Autoškolu budú mať úplne zadarmo.“ Ministerstvo by však malo od týchto zámerov ustúpiť. V prípade, že chce pokračovať v preplácaní kurzov, malo by ich cieliť na skupiny, ktorých práca je skutočne ohrozená a rekvalifikácia im nezaplní voľný čas, ale bude dobrým nástrojom v predchádzaní nezamestnanosti.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards