Američania sa v roku 2021 sťahovali do štátov s nižšími daňami

Američania si v roku 2021 za cieľ svojho sťahovania vyberali viac štáty s nízkymi daňami, než štáty kde sú dane vysoké. Vyplýva to z najnovších údajov Úradu USA pre sčítanie ľudu, ako aj z komerčných dát, ktoré tento týždeň zverejnili spoločnosti U-Haul a United Van Lines.

Američania sa v roku 2021 sťahovali do štátov s nižšími daňami

V celoštátnom meradle vzrástol počet obyvateľov USA v období od júla 2020 do júla 2021 len o 0,1 %, čo je najnižšia miera od vzniku krajiny. Nadmerná úmrtnosť spôsobená pandémiou, prakticky neexistujúca medzinárodná imigrácia a už aj tak klesajúca pôrodnosť spôsobili, že populácia USA sa takmer nezmenila. Táto minimálna zmena však nezodpovedá vývinu situácie na úrovni jednotlivých štátov. Populácia District of Columbia sa v období od apríla 2020 (približný začiatok pandémie) do júla 2021 zmenšila o 2,8%. O 1,8% populácie prišiel štát New York a prvú päťku štátov s najväčším úbytkom obyvateľstva uzatvárali Illionois, Havaj a Kalifornia. Naopak populácia štátu Idaho narástla o 3,4% a nárast populácie o 1% alebo viac zaznamenali aj Utah, Montana, Arizona, Južná Karolína, Delaware, Texas, Nevada, Florida a Severná Karolína.

Z týchto presunov obyvateľstva jasne vyplýva, že ľudia opúšťajú štáty s vysokými daňami a vysokými nákladmi a odchádzajú do štátov, kde sú dane a náklady nižšie. Daň z príjmu fyzických osôb je len jednou zložkou celkového daňového zaťaženia, ale často je veľmi výrazná a v tomto prípade slúži ako dobrý názorný príklad. Keď zarátame aj District of Columbia, potom v hornej tretine štátov z hľadiska rastu počtu obyvateľov od začiatku pandémie (od apríla 2020 do júla 2021) je priemerná kombinovaná horná hraničná sadzba štátnej a miestnej dane z príjmu 3,5 %. V dolnej tretine štátov z hľadiska počtu obyvateľov je to približne 7,3 %.

Šesť štátov v prvej tretine sa vzdalo dane z príjmu fyzických osôb (Florida, Tennessee, Texas, Nevada, New Hampshire a Južná Dakota) a najvyššia horná sadzba je v Maine – 7,15%. V dolnej tretine majú štyri jurisdikcie – Kalifornia, New Jersey, New York a District of Columbia – dvojciferné sadzby dane z príjmu. Najnižšia sadzba je v Pensylvánii, kde sa však nízka štátna sadzba (3,07%) spája s jednou z najvyšších miestnych sadzieb dane z príjmu v krajine. Päť štátov v dolnej tretine má miestne dane z príjmu, v hornej tretine ani jeden.

Deväť štátov v hornej tretine sa neuspokojilo so spánkom na vavrínoch a v roku 2021 buď implementovali alebo uzákonili zníženie dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb. Z dolnej tretiny tak urobili len dva štáty, pričom v jednom z nich (Louisiana) došlo k proporcionálnemu rozšíreniu základu dane, ktoré – aj keď je dobrou politikou – spravilo reformu v podstate príjmovo neutrálnou. New York a District of Columbia v roku 2021 dokonca zvýšili dane z príjmu. Ide o jediné miesta, na ktorých k tomuto kroku prišlo.


Graf: zmeny v populácií štátov v roku 2021
Zdroj: Tax Foundation

Údaje zo sčítania ľudu ukazujú prírastky a úbytky obyvateľstva, ale nie cezhraničnú migráciu (údaje o migrácii poskytuje sčítanie obyvateľstva s väčším časovým oneskorením). Údaje o sťahovaní od spoločností U-Haul a United Van Lines[1], aj keď menej spoľahlivé – a nepochybne ovplyvnené ich geografickým pokrytím – hovoria priamo o cezhraničnej migrácii a potvrdzujú vyššie opísané trendy. Obe spoločnosti považujú štáty ako Kalifornia, Illinois, Massachusetts a New York za najväčších porazených z hľadiska vývinu počtu obyvateľov, zatiaľ čo štáty ako Texas, Florida a Tennessee patria k štátom s najväčším čistým prírastkom.

V týchto sektorových štúdiách sa zaznamenáva celková migrácia, zatiaľ čo údaje o obyvateľstve sa dajú vyjadriť v percentách, takže veľké štáty ako Texas – ktorý podľa Úradu pre sčítanie ľudu zaznamenal najväčší nárast obyvateľstva v nominálnom vyjadrení, ale siedmy najväčší v percentuálnom vyjadrení – sú na popredných miestach, zatiaľ čo menšie štáty, ktoré zaznamenali veľký nárast obyvateľstva, ako napríklad Idaho, sú v zozname o niečo nižšie. Ďalším fenoménom, ktorý možno vidieť v komerčných dátach a ktorý je menej zrejmý z dát zo sčítania obyvateľstva, je regionálna konkurencia, a to aj medzi štátmi s relatívne vysokými daňami. Vermont je v dátach United Van Lines na prvom mieste, ale v celkovom počte obyvateľov je uprostred. Tento štát totiž profitoval z odlivu obyvateľstva – čiastočne dočasného, čiastočne pravdepodobne trvalého – z husto obývaných severovýchodných miest na vrchole pandémie.

V porovnaní s United Van Lines, a najmä s dátami zo sčítania ľudu o náraste počtu obyvateľov, má spoločnosť U-Haul relatívne málo výjazdov do štátov patriacich do regiónu „Deep South“ (napríklad Alabama a Arkansas). Relatívne lokálne sťahovania, ako napríklad tie v rámci metropolitnej oblasti Washingtonu, môžu spôsobiť, že jurisdikcia ako napríklad District of Columbia môže podľa údajov spoločnosti United Van Lines vyzerať, že sa jej darí dobre, aj keď údaje zo sčítania ľudu hovoria niečo iné. Údaje z tohto odvetvia majú teda svoje obmedzenia, zostávajú ale napriek tomu zaujímavými.

Ľudia sa sťahujú z mnohých dôvodov. Niekedy sú explicitným faktorom v rozhodovaní aj dane. Často však zohrávajú nepriamu úlohu tým, že prispievajú k všeobecne priaznivému hospodárskemu prostrediu. A niekedy, samozrejme, nehrajú žiadnu alebo len malú úlohu. Údaje zo sčítania ľudu a spomínané sektorové štúdie nám nemôžu presne povedať, prečo sa každý človek presťahoval, ale nemožno poprieť veľmi silnú koreláciu medzi štátmi s nízkymi daňami a nízkymi nákladmi a nárastom populácie. Vzhľadom na to, že mnohé štáty reagujú na vysoké príjmy a zvýšenú konkurenciu medzi štátmi znižovaním daní, tieto trendy sa môžu len prehĺbiť.

Na začiatku roka 2020 bolo ťažké rozpliesť predbežné dáta o migrácii a určiť, čo je dočasné premiestnenie na základe bezpečnosti a čo môže byť dlhodobejší presun. Vďaka údajom zo sčítania obyvateľstva do júla 2021 a údajom z priemyslu za celý rok 2021 však teraz máme jasnejší obraz o tom, ktoré sťahovanie bolo dlhodobé. Pandémia urýchlila zmeny v spôsobe života a práce, vďaka čomu sa ľudia môžu oveľa ľahšie presťahovať. A ľudia sa naozaj presťahovali. Pri snahe o udržanie si svojej konkurenčnej výhody by štáty mali venovať pozornosť tomu, kam sa ľudia sťahujú, a snažiť sa pochopiť, prečo.

 


[1] V oboch prípadoch ide o spoločnosti poskytujúce služby v oblasti sťahovania

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards