Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

10. septembra 2019 sa konalo prvé medzinárodné finále Ekonomickej olympiády v Českej národnej banke v Prahe.

Slovensko výborne reprezentovali piati študenti, z ktorých dvaja obsadili prvé dve medailové priečky.

Stredoškoláci jednoznačne ukázali, že napriek správam o slabej finančnej gramotnosti Slovákov tu žijú výnimočne nadaní mladí ekonómovia, ktorí sa nestratia ani v medzinárodnom porovnaní. 

Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády

V národných súťažiach sa na Slovensku, v Česku a Maďarsku zúčastnilo tento rok viac ako 20 000 stredoškolákov, no len 15 finalistov si zmeralo vedomosti v priamom porovnaní.

Medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády privítalo najbystrejšie hlavy v ekonómii. Súťažiacich čakal písomný test, v ktorom museli ukázať schopnosť argumentovať, analyticky myslieť a zdôvodniť svoje závery. Potom už nasledovalo ústne kolo súťaže, v ktorom svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

Členmi poroty boli Pavel Potužák (INEV, Česko), Monika Budzák (INESS, Slovensko) a Gyula Pletchinger (Národná banka Maďarska). Testovanie prebiehalo v anglickom jazyku, s ktorým však súťažiaci stredoškoláci nemali žiadny problém.

Po záverečnom vyhodnotení porota určila výsledné poradie.

Víťazom prvého medzinárodného kola Ekonomickej olympiády sa stal Jakub Kučerák, čerstvý absolvent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Striebornú priečku obsadil Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorý je zároveň víťazom celoslovenského finále olympiády. Tretie miesto ostalo v Česku a vybojoval si ho Jan Pytela, absolvent z Gymnázia Matyáše Lercha v Brne. 

„Otázky v olympiáde boli veľmi dobre štruktúrované, boli oveľa viac zamerané na argumentáciu a na problémy v reálnom svete. Pre každého, kto je v bežnom školskom systéme je Ekonomická olympiáda veľký krok vpred v tom, ako ho naučí myslieť a ako ho pripraví do reálneho života.“ – Jakub Kučerák, víťaz medzinárodného kola Ekonomickej olympiády 2018/2019

Ekonomická olympiáda je medzinárodná postupová súťaž z ekonómie a financií.

Na Slovensku súťaž organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Prvé medzinárodné finále súťaže vzniklo v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) a Maďarskou národnou bankou, s finančnou podporou Vyšehradského fondu.

Registrácia do nového ročníka Ekonomickej olympiády je už otvorená, školy sa môžu prihlásiť na webe: www.ekonomickaolympiada.sk.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards