SR hrozí osud montovne

Týždenník Trend uverejnil dňa 9.2.2023 komentár analytika Róberta Chovanculiaka k dôsledkom nízkej podpory výskumu a vývoja na Slovensku. 

SR hrozí osud montovne

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„To, že na Slovensku ide relatívne nízky podiel HDP na výskum a vývoj, je, samozrejme, problém, pretože tieto činnosti sú dôležitý zdroj rastu bohatstva.“

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards