Účet za služby našich miest a obcí

Bločky za služby mesta alebo obce sú zverejnené už v takmer 20 mestách a obciach. S bločkom za služby svojho mesta sa tak mohli stretnúť už obyvatelia Trnavy, Prešova, Banskej Bystrice, Martina, Levíc, Považskej Bystrice, Rožňavy a mnohých ďalších. Bločky za služby obce budú čoskoro zverejnené aj pre obyvateľov obcí Smolenice, Španej doliny, Smižian, Veľkého Zálužia a iných.

Účet za služby našich miest a obcí

Jednou z každoročných aktivít INESS je zverejnenie účtu za služby štátu. Ide o bloček, na ktorom každý občan nájde cenu hlavných služieb poskytovaných verejnou správou. Každý občan Slovenska tak v roku 2014 zaplatí za služby štátu spolu 4 811 eur. Na základe decentralizácie štátnej správy sa o jednotlivých výdavkoch rozhoduje na úrovni štátu, vyšších územných celkov a na úrovni miest a obcí.

Podľa  nás je však tiež potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi aj na úrovni krajských samospráv či obcí. Na úrovni miest a obcí  rozhodujú miestne samosprávy v rámci svojich kompetencií hlavne o prerozdelení výnosu dane z príjmov fyzických osôb a výnosov z miestnych daní a poplatkov. Tieto príjmy sú použité na financovanie miestnych služieb pre občanov ako je evidencia obyvateľstva, stavebné povolenia, miestnu políciu alebo podporu miestnej kultúry či športu.

Preto sme sa s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami rozhodli vytvoriť účet za služby mesta alebo obce. Účet mesta alebo obce je jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom, ako komunikovať zložitý rozpočet. Pre mestá a obce sme tak pripravili nástroj na vyhotovenie bločku za služby mesta alebo obce, kde každý obyvateľ daného alebo obce môže vidieť koľko ho stoja služby jeho samosprávy ročne.

Z bločkov vyplýva, že medzi jednotlivými mestami a obcami sú pomerne veľké rozdiely. Účty za služby miest a obcí sa pohybujú od 370 do 800 eur na občana. Vyššie účty majú obyvatelia miest, kde hlavne u miest s nižším počtom obyvateľov sú účty na občana nad 700 eur ročne. Obyvatelia obcí zaplatia za služby ich samospráv od 400 do 500 eur.  Dlhy miest a obcí sú rôzne, pohybujú sa okolo úrovne 200 eur na občana, niektoré samosprávy však dokonca nemajú žiadne dlhy.

Pokiaľ aj vy chcete vytvoriť bloček hospodárenia vašej obce, mesta, navštívte stránku: http://www.cenastatu.sk/ucetobce/, kde nájdete návod ako na to.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards