Prečo neprichádza sľubovaný boom: Chýbajúce čisté investície

Aj keď ekonomika vykazuje niektoré známky oživenia, veľa ľudí sa čuduje,
prečo sa bleskovo nevrátila späť, ako sa to stalo po väčšine predchádzajúcich
útlmov.

Prečo neprichádza sľubovaný boom: Chýbajúce čisté investície

Ak
by boli spotrebiteľské výdavky kľúčom, ekonomika by by bola v plnej sile.
Skutočné spotrebiteľské výdavky boli na vrchole v štvrtom kvartáli 2007,
mierne sa znížili (o asi 2,5%) v priebehu ďalších šiestich kvartálov
a do štvrého kvartálu roku 2010 presiahli svoj predchádzajúci vrchol
o takmer 1%. Takže je jasné, že z chudokrvného oživenia nemôžeme
viniť „prepad“ spotreby.

To
čo máme viniť je je prepad súkromných podnikateľských investícií. Pokiaľ sa
táto kritická zložka ekonomiky – technicky „súkromné domáce čisté investície
podnikov“ – plne nezotaví, ekonomika naďalej drhnúť.

Nezamieňajme
si čisté investície s hrubými investíciami.

Hrubé
investície zahŕňajú výdavky cielené čisto na udržiavanie alebo nahradzovanie
existujúcich budov, nástrojov a vybavenia, softvéru a ostatných
kapitálových statkov, ktoré zastarávajú alebo sa opotrebúvajú.

Avšak
pokiaľ firmy nerobia viac ako kompenzujú znehodnotenie, neexpandujú svoju
produktívnu kapacitu,  nanajvýš v rozsahu, v ktorom nahrádzajú
opotrebované alebo zastarané kapitálové statky modelmi, ktoré využívajú
vylepšenú technológiu. Ak všetko, čo robíme, je náhrada opotrebovaného
obrábacieho stroja novým, nezvýšili sme počet obrábacích nástrojov.

Ekonomický
rast vyžaduje čisté investície – investície nad rámec úrovne obnovy –
a rýchlejší ekonomický rast vyžaduje vyššiu mieru rastu takýchto
investícií.

Majúc
toto na mysli, zvážme čo sa stalo s čistými súkromnými investíciami.

Čisté
súkromné investície dosiahli svoj nedávny cyklický vrchol v tretej
štvrtine roku 2007, keď firmy investovali v čistej ročnej výške 463
miliárd amerických dolárov ročne. (V tom istom kvartáli boli hrubé investície
podnikov na ročnej úrovni 1,66 bilióna.)

Čisté
investície potom nepretržite klesali ďalšie štyri kvartály pričom dosiahli 336
miliárd dolárov v treťom kvartáli 2008 a padli na 159 miliárd
v štvrtom kvartáli toho istého roku, čo predstavuje 53 percentný prepad v
priebehu jedného trojmesačného obdobia.

Aj
keď panika, ktorá zachvátila finančné trhy v septembri 2008, začala
opadávať začiatkom roku 2009, čisté investície pokračovali v prepade,
zachádzajúc do negatívneho pásma (-53 miliárd dolárov ročne) v prvom
kvartáli 2009 a prepadajúc sa ďalej na -119 miliárd v druhom kvartáli
roku 2009.

Určité
zlepšenie sa objavilo v ďalšom kvartáli, ale aj napriek tomu za celý rok
2009 dosiahli čisté investície podnikov -69 miliárd dolárov. Nie náhodou sa americký
HDP  v roku 2009 podstatne prepadol.

V poslednom
roku podstatne vzrástli súkromné investície počas prvých deviatich mesiacov
roka, dosahujúc ročnej miery 270 miliárd v kvartáli od júla do septembra.
Potom sa prudko znížili o takmer 47% na 144 miliárd v štvrtom
kvartáli. Za celý rok bol čistý objem súkromných investícií podnikov len 177
miliárd.

Na
odpoveď, či bol prepad v poslednom kvartáli šťastnou náhodou alebo
začiatkom dlhodobého prepadu si budeme musieť ešte počkať.

Jadro
problému spočíva v tom, že súkromné čisté investície sú v súčasnosti na úrovni
príliš nízkej na udržanie rýchleho ekonomického rastu. V poslednom
kvartáli, október až december 2010, to bolo stále menej než tretina vrcholnej
úrovne roku 2007. Za celý rok 2010 to bolo menej ako 60% v porovnaní
s vrcholom.

Pokiaľ
sa súkromné investície rýchlo nezvýšia, zotavenie ekonomiky určite ostane
pomalé, príliš pomalé na výrazné zníženie nezamestnanosti.

Firmy
sa zdráhajú podstupovať riskantné dlhodobé investície pretože naďalej vnímajú
budúcnosť s veľkými obavami, spôsobenými nejasnými podmienkami budúcich
vládnych krokov v súvislosti so zdravotníctvom, reguláciami finančného
trhu, trhu s energiami, daňami a ostatnými záležitosťami, ktoré majú
vážne dopady na podnikanie.

Aj
keď boli ObamaCare a Dodd-Frankove finančné „reformy“ schválené kongresom
a vstúpili do platnosti minulý rok, tieto masívne regulácie zanechávajú
mnoho dôležitých detailov, o ktorých budú musieť rozhodnúť administratívne
orgány a súdy. Toto nevytvára atmosféru priaznivú agresívnym investíciám.

Podstatné
a rýchle zotavenie čistých súkromných investícií podnikov sa pravdepodobne
neudeje, dokiaľ sa nerozpustia Washingtonom vytvárané mračná. Medzitým ostanú
celkové ekonomické vyhliadky pochmúrne.

Robert Higgs
25. Februára 2011
Investor’s Business Daily

originálu
preložil pre INESS Daniel Brvnišťan

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards