INESS a 2% v tomto roku

V roku 2017 sa INESS kvôli procesnej chybe nemôže priamo uchádzať o 2% podiel z vašej zaplatenej dane za rok 2016. Naše vzdelávacie aktivity môžete tentokrát svojimi 2 % podporiť vďaka partnerstvu s Komunitnou nadáciou Bratislava (KNB).

Zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

arrow down

Z tohto linku si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Údaje KNB sú už predvyplnené

arrow down

Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2017 daňovému úradu v mieste vášho bydliska. arrow down

Na adresu iness@iness.sk nám pošlite sken časti daňového priznania, kde je uvedený adresát vašich 2%, spolu s vaším menom.

ŽIVNOSTNÍK

Vo vašom daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel:

IČO: 31806147
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Komunitná nadácia Bratislava
Adresa: Partizánska 2, 81103 BratislavaNa adresu iness@iness.sk nám pošlite sken časti daňového priznania, kde je uvedený adresát vašich 2%, spolu s vaším menom.

FIRMA

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Vyplňte ich údajmi KNB:

IČO: 31806147
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Komunitná nadácia Bratislava
Adresa: Partizánska 2, 81103 BratislavaNa adresu iness@iness.sk nám pošlite sken časti daňového priznania, kde je uvedený adresát vašich 2%, spolu s vaším menom.