Tlačová správa - Next Generation EU

Európska únia na ekonomické spomalenie členských štátov odpovedala komplexom podporných balíkov, združených pod názvom Next Generation EU (NGEU). NGEU neprichádza len so stovkami miliárd eur, ale aj s bremenom pre túto a budúce generácie občanov, daňovníkov a podnikateľov.

Tlačová správa - Next Generation EU

V novej publikácii INESS s názvom Next Generation EU – Prečo sa báť balíka obnovy upozorňujeme na riziká NGEU a snažíme sa stlmiť neprimeraný optimizmus, ktorý momentálne okolo NGEU panuje.

V stručnosti sme popísali problémy, ktoré balík prináša:

  1. Skoková centralizácia EÚ
  2. Trvalo dočasný charakter
  3. Falošné zaštítenie sa pandémiou
  4. Jedna veľkosť všetkým nesedí
  5. Nerealistické objemy peňazí na efektívne čerpanie
  6. Nárast byrokratického aparátu
  7. Väčšia izolovanosť EÚ od svetových trhov
  8. Nárast centrálneho plánovania
  9. Zníženie motivácie k potrebným reformám
  10. Negatívne efekty plánovaných nových daní

Naším hlavným záverom je, že očakávané pozitívne dopady NGEU na ekonomiky členských štátov sa budú realizovať len s veľkými ťažkosťami. Vyvažovať ich budú nemalé negatívne dopady, o ktorých sa dnes hovorí len veľmi potichu.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť aj tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards