Aký je priestor pre zdravotné pripoistenie? (Tlačová správa)

Častý argument politikov znie „zisk by mal byť dosahovaný z pripoistenia“, či dokonca „chceme umožniť pripoistenie“. No keď to všetci chcú, prečo dosiaľ komerčné pripoistenie nevzniklo? Aký priestor ponúka slovenská legislatíva? Na túto otázku odpovedáme v novej publikácii Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku od autorky Kataríny Fedorovej. Jej zhrnutie nájdete nižšie. Publikáciu je možné si stiahnuť ako PDF na našej stránke.

Aký je priestor pre zdravotné pripoistenie? (Tlačová správa)

Základným zmyslom verejného zdravotného  poistenia (VZP) je sprístupniť potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým poistencom, bez ohľadu na ich príjmy a zdravotný stav. Potreby sú nekonečné a zdroje obmedzené, preto by VZP malo pokrývať iba klinicky prínosné technológie, ktoré si môžeme dovoliť zaplatiť. Z pohľadu VZP je štandardom zdravotná starostlivosť, ktorá prináša hodnotu za peniaze a neprekračuje možnosti rozpočtu. Všetko navyše je „pripoistiteľný“ nadštandard.  

Dôvody pre kúpu individuálneho poistenia („pripoistenia“) môžu byť rôzne. V zahraničných štúdiách sa najčastejšie uvádza potreba pokrytia špecifickej starostlivosti, urýchlenie prístupu k liečbe a širší výber poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.  Popri samotnom obsahu (výkony, lieky, pomôcky) do popredia vystupujú najmä tri faktory – komfort, kvalita a čas. O týchto parametroch sme uvažovali v rámcoch súčasnej legislatívy. Dospeli sme pritom k týmto kľúčovým zisteniam:

 • Pri liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách je štandard definovaný kategorizačnými zoznamami. Nekategorizované a nadlimitné technológie môžu byť predmetom pripoistenia.
 • Pri preventívnych prehliadkach sa dá pripoistiť vyššia frekvencia prehliadok, viac výkonov v rámci prehliadok a ich rozšírenie na ďalšie špecializácie (kardioprevencia, onkoprevencia, športové lekárstvo).
 • Individuálne poistenie môže zahŕňať nepovinné očkovanie a iné v súčasnosti nehradené zdravotné výkony, napr. neindikované genetické a krvné vyšetrenia, alternatívnu medicínu a rôzne „kúry“ (napr. vysokodávkový vitamín C).
 • V rámci stomatológie sa dá pripoistiť použitie nadštandardných materiálov a výkony, ktoré nie sú hradené z VZP, napr. dentálne implantáty, pečatenie zubov, dentálna hygiena.
 • Skorší termín u lekára a istota dodržania presného času môže byť predmetom pripoistenia po legislatívnej úprave, ktorá z objednania na vyšetrenie spraví samostatnú službu. Pacienti, u ktorých svietia „red flags“ poukazujúce na závažné, napr. onkologické ochorenie budú k špecialistovi odosielaní urgentne, bez ohľadu na to či sú alebo nie sú individuálne poistení.
 • Pripoistiť sa dá aj viac času na vyšetrenie – lekár sa pacientovi bude venovať o 10 minút dlhšie než je štandardné.
 • Pri pripoistení komplexného manažmentu je kľúčová nadväznosť zdravotnej starostlivosti. Tá sa dá zabezpečiť vyššou aktivitou všeobecného lekára pri zabezpečovaní vyšetrení u špecialistov v rámci zmluvnej siete zdravotnej poisťovne, aj rozšírením možnosti využívania nezmluvných poskytovateľov. Individuálne by sa mohli dať poistiť aj služby recepcie a zjednodušenie vybavovania rôznych potvrdení.
 • Neindikovaná domáca starostlivosť sa v súčasnosti poskytuje za priamu úhradu a môže byť predmetom pripoistenia.
 • Široký priestor pre pripoistenie ponúka telemedicína. Popri možnosti konzultácie s lekármi v SR aj v zahraničí, môže individuálne poistenie pokrývať aj balíčky cielenej komunikácie s klientami v určitej situácii (napr. tehotné ženy, rodičia malých detí) alebo s určitým záujmom (napr. zdravý životný štýl). Uvažovať sa dá aj o poistení telemonitoringu pacientov požadujúcich vyššiu mieru podpory počas choroby pri a návrate do bežného života.  
 • Legálnym nadštandardom ľahko prenosným do individuálneho poistenia je nadštandardné ubytovanie a strava pri hospitalizácii a možnosť výberu zdravotníckeho pracovníka.
 • Ďalší priestor na pripoistenie by ponúklo prehodnotenie prínosov a nákladov nateraz hradených služieb, ako je odkladná preprava, kúpeľný pobyt pri jednotlivých diagnózach a podobne.

Z legislatívneho hľadiska je vytvorenie priestoru na pripoistenie jednoduché – v podstate stačí zobrať „červené pero“ a vyškrtať všetky nevykonateľné aj nevykonávané ustanovenia, protirečenia a duplicity. Veci určite prospeje aj reálny katalóg zdravotných výkonov, ktorý čakáme budúci rok.  

Dôvody, pre ktoré pripoistenie ešte nemáme, ale nie sú technické. Úvahy o pripoistení sú politicky nákladné. Čeliť ľuďom, ktorí „celý život platili odvody“ a teraz majú strpieť, že ich predbieha dáky pripoistený, je náročné. Neľahké je aj vysvetliť, že nebudú výnimky, dvojité príspevky, a že „bezplatnosť“ má svoje limity. Určite sa o to ale treba pokúsiť. Poistenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti existuje v rôznych európskych krajinách (napr. Rakúsko, Francúzsko, Dánsko, Luxembursko, Holandsko), či už ako doplnkové k verejnému systému alebo namiesto neho. Všetky tieto štáty si zjavne udržali sociálny zmier.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards