Blíži sa 6. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

„Kedy to v živote použijem?“ - otázka, ktorá sa vynára mnohým študentom pri učení sa hlavných miest spamäti či analýze Hviezdoslavových básni. Mladí ľudia pritom častokrát nevedia, ako sa platí nájom, fungujú hypotéky či dane. Ekonomické otázky majú v školských osnovách málo priestoru a mladí ekonómovia tak nemajú príležitosť rozvíjať svoje zručnosti. Ekonomická olympiáda, ktorá vo svojom 6. ročníku pokorila hranicu 10 000 zapojených študentov, chce tento deficit napraviť.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

V Ekonomickej olympiáde sa môžu otestovať už aj žiaci základných škôl

V školskom roku 2022/2023 organizujeme v INESS už 6. ročník Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Projekt má mimoriadny úspech, o čom svedčí rastúci počet škôl, ktoré sa do nej každý rok zapoja, ale aj počet súťažiacich, medzi ktorými je olympiáda už pojem. Aj preto sme sa rozhodli ísť o krok ďalej a pripraviť pilotný ročník pre základné školy.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards