Tlačová správa: Ako kompenzovať priemysel za nepriame náklady uhlíka

Kvôli rastúcim cenám elektrickej energie už niekoľko výrobných podnikov uzavrelo prevádzku. Dopady súčasnej situácie na zvyšok ekonomiky sa ťažko predvídajú, ale hospodárskym škodám je možné čiastočne zamedziť.