Tlačová správa: Slovensko dáva na mzdy zamestnancov štátu najviac vo V4 a viac ako priemer EÚ

Súčasný proces vyjednávania o zvyšovaní platov zamestnancov štátu treba vnímať aj v kontexte medzinárodného porovnania. Slovensko vydáva na platy najviac v celej V4 a to nielen ako podiel na celkových výdavkoch verejnej správy ale aj ako podiel na HDP. V týchto porovnaniach dáva SR viac, ako je priemer EÚ.