OTVORENÝ LIST K ROZPOČTU EÚ 2021-2027

Práve v týchto dňoch prebiehajú rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na obdobie 2021-2027. Európska komisia nedávno aktualizovala návrh rozpočtu o odporúčané opatrenia spojené s dôsledkami zdravotníckej a ekonomickej krízy spôsobenej ochorením COVID-19. V pláne obnovy ekonomiky EÚ však Komisia navrhuje len malé  úpravy jeho skoršej verzie – a to i napriek výnimočným okolnostiam súvisiacim s pandémiou a zvýšenej potrebe využiť vzácne zdroje daňových poplatníkov čo najefektívnejšie.