Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Pred 10 rokmi v reakcii na poslednú ekonomickú krízu viaceré krajiny zaviedli aj jednu z tzv "daní z hriechu" - daň z cukru. Dnes tento návrh opäť leží aj na pracovných stoloch politikov, je aj súčasťou viac ako 100 konsolidačných návrhov končiacej úradníckej vlády premiéra Ódora.

Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu

Dnes s odstupom dekády teda máme možnosť sledovať efekty tejto dane a preto sa k tejto téme vraciame v novej publikácii. Aký ma vplyv daň z cukru na vývoj počtu ľudí s nadváhou?


Zdroj: OECD, Štatistický úrad; údaje o obezite sú self-reported z databázy OECD

Existujúce štúdie síce pomerne jednoznačne dokazujú, že dane z cukru znižujú dopyt po sladených nápojoch (ani tu však nesmieme zabúdať na nezamýšľané dôsledky ako napr. cezhraničné nakupovanie v dôsledku dane), avšak ako je aj z grafu zjavné, nie je na ich základe možné vyvodiť jednoznačný záver o dopadoch na samotnú mieru nadváhy a obezity.

V publikácii Sladké daňové pokušenie: Daň z cukru zúži vašu peňaženku, ale nie postavu sa tejto téme venujeme bližšie. V prvej časti analyzujeme situáciu ohľadom nadváhy a obezity na Slovensku, ako aj vývoj rôznych, pre tému relevantných, ukazovateľov, akými je napríklad spotreba cukru a sladených nápojov. Napriek tomu, že miera nadváhy a obezity na Slovensku v posledných rokoch stúpla, je totiž  trend vo viacerých súvisiacich indikátoroch skôr klesajúci – napríklad spotreba sladených nápojov na Slovensku medzi rokmi 2010 a 2022 klesla o 33 %. Vynára sa tak otázka, aký vplyv na nadváhu a obezitu by daň z cukru mala.

Vzhľadom na nejednoznačnosť účinnosti zdaňovania sladených nápojov pri boji s obezitou v dostupnej literatúre, absenciu komplexných dát popisujúcich príčiny prevalencie obezity na Slovensku, ako aj nepredstavenie iných motivačných a vzdelávacích prístupov na riešenie toho problému, navrhujeme túto daň na Slovensku neprijať.

Publikáciu Sladké daňové pokušenie si môžete stiahnuť tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards