Zdravotnícke zákony majú 603 novelizácií

Je v poriadku zmeniť alebo odstrániť zlé zákony, a aj tie dobré je potrebné z času na čas aktualizovať tak, aby reflektovali vývoj vo svete. Ak sa však zákony menia príliš rýchlo, vytvára to značné náklady: od právnej neistoty cez administratívne náklady až po vytváranie dojmu, že politici skôr tápu, než že by mali situáciu pevne pod kontrolou.

Zdravotnícke zákony majú 603 novelizácií

V INESS sme spočítali novelizácie 11 hlavných zdravotníckych zákonov v období 2004-2022. Zistili sme, že v tomto období sa dokopy zmenili až 603-krát.

Toľko zmien zdravotníckych zákonov ukazuje, že generácie politikov sa snažia o neustály mikromanažment sektora. Nedôverujú princípom, ktoré so sebou nesie slovenská zdravotnícka legislatíva. Týmito princípmi sú oddelenie troch funkcií (normotvorná funkcia, výkonná funkcia a funkcia dohľadu), zmluvná sloboda medzi poisťovňou a poskytovateľom, či systém legislatívnych stimulov a regulácií .

Žiadna politická garnitúra po roku 2006 však neprišla s vlastnou náhradou existujúceho systému, len neustálymi zásahmi postupne mrzačila koncept zavedený v roku 2004. Po stovkách noviel je však slovenské legislatívne prostredie natoľko poškodené, že si bude vyžadovať rozsiahle opravy.

Tu však nachádzame rozdiel medzi reformou a legislatívnym príštipkárstvom. Reforma začína odvrchu – znovuobjavením základných princípov, na ktorých systém stojí. Týmto základom je najmä spomínané rozdelenie funkcií. Štát tvorí normy (pravidlá), ktoré do života uvádzajú autonómne subjekty (poskytovatelia a poisťovne vybavené zmluvnou slobodou) a nad napĺňaním tohto rámca bdie nezávislý dozorca (Úrad pre dohľad). Na týchto základoch je možné následne stavať legislatívu.

Vybrané zistenia:

  • Najviac – až 78 – novelizácií sme zaznamenali v roku 2022. V roku 2018 došlo k 68 novelizáciám, a roky 2020 a 2021 zažili zhodne po 54 novelizáciách.
  • Roky 2020 až 2022 priniesli spolu až 186 novelizácií skúmaných zákonov, čo predstavuje takmer 31 % všetkých novelizácií v období 2004 až 2022.
  • V doteraz rekordnom roku 2022 bol každý zákon v priemere novelizovaný približne 7-krát. Mediánová hodnota za rok 2022 je 5.
  • Zákonom s najvyšším počtom novelizácií je zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (578/2004), ktorý bol medzi rokmi 2004 a 2022 novelizovaný až 119-krát.
  • Zároveň ide aj o najčastejšie novelizovaný zákon s priemernou frekvenciou 6,26 novelizácie za rok.

Publikácia dostupná ako PDF tu.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards