Proces výberu špecializačného štúdia slovenskými študentmi a študentami medicíny

O nedostatku lekárov na Slovensku sa veľa hovorí, predovšetkým v kontexte ich celkového nedostatku, hlavne následkom starnutia populácie. Tento nedostatok však nie je rovnomerný. Koncom roka 2023 chýbali endokrinológovia, neurológovia a diabetológovia, a v posledných rokoch aj reumatológovia, imunoalergológovia a pľúcni lekári. Výpovede zo zdravotníctva naznačujú, že záujem medikov o rôzne špecializácie sa mení. Celkový nedostatok lekárov preto vysvetľuje len časť problému, významným faktorom je aj zmena preferencií pre jednotlivé špecializácie.

Proces výberu špecializačného štúdia slovenskými študentmi a študentami medicíny

V INESS sme preto uskutočnili kvalitatívny výskum, ktorého cieľom je analyzovať, ako si slovenskí študenti a študentky medicíny vyberajú svoje špecializácie. Za týmto účelom bolo uskutočnených 15 hĺbkových výskumných rozhovorov s medikmi a medičkami zo všetkých slovenských lekárskych fakúlt. 

Výskum najprv analyzuje informačné kanály, cez ktoré medici a medičky získavajú vedomosti potrebné pre spravenie rozhodnutia. Budúci lekári a lekárky získavajú informácie z rôznych zdrojov – od akademických prednášok, cez rozhovory s kolegami a známymi, až po hľadanie na internete. Často sa však stane, že konečné rozhodnutie o tom, akú špecializáciu si vyberú, prichádza až ku koncu štúdia. Nie je pritom zriedkavé, že sa aj v tejto fáze cítia nedostatočne informovaní.

Rozhodovanie o výbere špecializácie je zároveň ovplyvnené mnohými faktormi, na ktoré sa zameriava druhá časť publikácie. Medzi dôležité faktory patrí napríklad (ne)kvalita praktickej výučby a vzťahy s personálom, ale aj prípadné skúsenosti s diskriminačným správaním zo strany niektorých lekárov a pedagógov. Medici a medičky však zvažujú aj charakteristiky samotnej špecializácie. Medzi tie dôležité patrí napríklad pestrosť, potenciál pre rast a rozvoj, fyzická a psychická náročnosť, možnosť otvoriť si vlastnú ambulanciu v budúcnosti a celkový životný štýl, ktorý špecializácia ponúka.

Podľa vedomostí autora ide o prvé systematické skúmanie tejto problematiky v kontexte slovenského zdravotníctva. Výskum prostredníctvom identifikácie relevantných motívov a vzorcov ponúka hlbšie poznanie problematiky.

Celá štúdia je dostupná na tomto odkaze.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards