Zásady činnosti

  • Apolitickosť

INESS je neziskové apolitické združenie, ktoré svojou činnosťou nepodporuje žiadnu politickú stranu ani záujmovú skupinu.

  • Nezávislosť

Spolupráca s inými subjektami alebo osobami nemá vplyv na hodnoty ani obsah výstupov projektov združenia INESS.

  • Financovanie činnosti

Združenie je financované z darov fyzických osôb a zo všeobecných grantov právnických osôb.

  • Financovanie projektov

Financovanie projektov združenia INESS zo strany právnických osôb alebo verejného sektora sa uskutočňuje formou grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní projektu je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu. Finančná spoluúčasť nemá vplyv na kvalitu ani objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS so súkromným a verejným sektorom je možná iba v prípade, ak sú ciele a výstupy projektu v súlade s poslaním a hodnotami inštitútu.

  • INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards