O INESS - Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz

NÁŠ TÍM

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie, ktorého činnosť je financovaná z darov fyzických a právnických osôb a z 2% daňovej asignácie. Aktivity inštitútu zahŕňajú výskumnú, publikačnú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, zameranú na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového spolužitia.

NAŠE AKTIVITY

V júli 2016 sme oslávili jubilejné 10. výročie pôsobenia. Za tento čas sme vydali 28 kníh a odborných publikácií, zaznamenali sme viac ako 6100 mediálnych výstupov, zorganizovali sme 50 podujatí a členovia INESS vystúpili na viac ako 300 odborných diskusiách či konferenciách.

Knihu Zlé peniaze – sprievodca krízou si kúpilo už viac než 5000 ľudí, a zároveň autor knihy Juraj Karpiš odštartoval cyklus prednášok Zlé peniaze, v rámci ktorých rozprával o tom, prečo sú súčasné peniaze „zlé“, k čomu táto skutočnosť vedie a ako by sa mohli opäť stať dobrými.

Pomocou projektu Eurokríza informujeme verejnosť o dianí ohľadom krízy v eurozóne. Pokračujeme tiež v pravidelnej aktualizácii a vylepšovaní internetového portálu Cena štátu. Aj v minulom roku sme poslali na viac ako tri stovky škôl po celom Slovensku učiteľský balíček Cena štátu. Teší nás záujem a spätná väzba zo strany učiteľov. Plagát Vesmír verejných výdavkov sme okrem škôl poslali aj na ambasády a do redakcií viacerých slovenských médií. Projekt inšpiroval aj organizácie v iných krajinách, ktoré rozbehli Ceny štátu pre Českú republiku, Poľsko, Gruzínsko, Indiu, Island, Bielorusko, Ukrajinu a pre Rakúsko.

Spustili sme projekt Top20, ktorého cieľom je prinášať konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku a odstránenie zbytočnej byrokracie. Zverejnili sme tzv. Byrokratický index, ktorý ilustruje časové a finančné náklady byrokracie pre modelovú firmu a vyhlásili Medzinárodný deň byrokracie - 29. Septembra.

Vydali sme tiež viacero publikácií a krátkych štúdií INESS Policy Notes, v ktorých sme prezentovali náš pohľad a riešenia hospodárskych problémov. V roku 2016 pribudli tiež články s názvom INESS na tému (INT), ktoré stručne analyzujú konkrétnu ekonomickú tému a predstavujú oddychovejšie čítanie. Pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market Finesse, a zverejnili sme tiež ďalšie zaujímavé rozhovory v rámci INESS audio.

Dlhodobo organizujeme úspešné vzdelávacie podujatie pre študentov - intenzívny Seminár rakúskej ekonómie (SREk), ktorý sme v roku 2016 organizovali už siedmy krát.  

Okrem projektov určených pre odbornú verejnosť sme pokračovali v práci s médiami a udržali sme si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think tanku na Slovensku.

 

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards