Domáce nemocnice

„Najlepším miestom na liečenie chorôb sú nemocnice.“ Na prvé zamyslenie sa nám toto tvrdenie môže zdať prirodzené a správne – nemocnice predsa na jednom mieste združujú potrebné vybavenie a kvalifikovaných ľudí, a tak vytvárajú ideálne prostredie na riešenie zdravotných problémov.