Ako napísať dobrú reformu školstva

Základom je vzdať sa sľubov o podpore a budovaní.

Volebné programy sú prehliadkou túžob a prianí. To platí špeciálne pre školstvo. Všetci chcú múdrejšie, kritickejšie mysliace, šťastné, športujúce a zdravo žijúce deti. K tomu patria aj kvalitní učitelia, ktorí budú učiť dôležité vedomosti z kvalitných učebníc.

Ako napísať dobrú reformu školstva

Problém nie je cieľ, ale prostriedok – ako toto dosiahnuť? V tejto časti sa mnohé volebné programy preklopia z kvetnatých opisov do stručného a nejednoznačného habkania.

Najčastejšie sa v programoch dočítate, že strany plánujú problémy v školstve vyriešiť zvýšením, zabezpečením, zlepšením, posilnením, vybudovaním alebo podporením.

Plánujú podporiť kvalitné duálne vzdelávanie, vybudovať sieť materských škôl, zabezpečiť nové schémy vzdelávania učiteľov, podporiť kvalitné vysoké školy alebo založiť nové úrady na podporu pedagogických fakúlt, výučby učiteľov či na podporu vedy a výskumu.

Lenže takéto veci sa ľahšie napíšu ako spravia. Vybudovať nový fungujúci úrad, ktorý naozaj niečo zlepší, je náročná vec. Školstvo je komplexný systém so silnou zotrvačnosťou. Dobrý úmysel nestačí. Nápady na podporenie, posilnenie alebo vybudovanie ľahko skončia neúspechom. Posledné dekády sú toho peknou ukážkou.

 

Zrno od pliev

Účinnejšie je sa zamerať na veci, ktoré nefungujú a tie odpojiť od blahodarného prameňa verejných financií. Teda skôr pristupovať k zmenám osekávaním - via negativa. A následne rozviazať ruky všetkým možným iniciatívam zo všetkých možných sektorov, aby zaplnili vzniknutý priestor.

Sem patria neziskovky, podnikatelia, občianska spoločnosť a tak ďalej. Ako by mohol takýto postup vyzerať v praxi?

Napríklad vo vede neriešiť problémy zakladaním nového úradu, ale ukázať, ako oddelíme zrno od pliev.

Akú hodnotu za peniaze pre daňového poplatníka prináša napríklad APVV projekt s názvom „Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž“? Zdroje plynúce na podobné projekty následne chýbajú biochemikom, ktorí skúmajú vývoj molekulárnych diagnostík a prognostík nádorov.

Riešením je via negativa.

 

Odrezať nekvalitu

Taktiež je otázne, ako bude fungovať a čo prinesie nový úrad podporujúci pedagogické fakulty. Ale my veľmi dobre vieme, že na Slovensku sme unikátni veľkým počtom fakúlt, kde sa dá študovať za učiteľa. Kto a ako ich odreže od verejných zdrojov? Možno by pomohli samí študenti, keby sa museli spolupodieľať na financovaní štúdia.

Via negativa prinesie menej nekvality a viac možných zdrojov pre kvalitu.

To isté sa týka aj nedostatku materských škôlok. Prečo sľubovať ich budovanie? Politici nie sú veľmi dobrí v investovaní peňazí daňových poplatníkov. Čo tak radšej sľúbiť radikálne odstránenie zbytočnej byrokracie a prebujnenej regulácie, ktorá je spojená so zakladaním materských škôlok? Via negativa.

Zlepšovať kvalitu učiteľov plošným zvyšovaním platov? Čo tak ukázať, ako identifikovať nekvalitných učiteľov a ako rozviazať ruky riaditeľom, ktorí ich chcú prepustiť.

Majú deti málo pohybu? Prečo povinne zavádzať viac telesnej výchovy? Čo tak odstrániť povinnosť detí sedieť v škole hodiny denne s pevne stanovenými časovými rámcami?

Je obsah vzdelávania zlý? Prečo sľubovať jeho prepísanie? Čo tak rozviazať učiteľom ruky, zbaviť ich záťaže vo forme byrokracie, štátneho vzdelávacieho programu a prestať ich šikanovať štátnou školskou inšpekciou? Možno budú mať následne viac času na lepšiu a kvalitnejšiu prípravu.

Netvrdím, že riešenia vo forme via negativa sú dokonalé a odstránia všetky problémy. Majú však jednu veľkú výhodu pred podporovateľskými a budovateľskými predstavami z volebných programov: s vysokou pravdepodobnosťou niečo naozaj zlepšia a neskončia fiaskom.

 

Komentár bol publikovaný v SME.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards