Ekonómia na doma

Koronavírus zastavil fungovanie firiem a úradov, zatvoril brány škôl, no rozhodne nezastavil všetky možnosti vzdelávania. V INESS sme sa rozhodli spracovať pre učiteľov ekonómie a občianskej náuky kapitoly z učebnice Ekonómia v 31 hodinách. Každá téma obsahuje niekoľko základných vysvetlení a pojmov, video a tiež online test. Poslednou časťou je spracovanie eseje na tému danej kapitoly. Témy budeme zverejňovať vždy na webe, test bude dostupný pre všetkých registrovaných učiteľov v tohtoročnej Ekonomickej olympiáde.

 

Ekonómia na doma

Pokiaľ ste sa tento rok nestihli zapojiť do olympiády, zaregistrujte sa kliknutím sem. Následne Vám budeme každý týždeň počas obmedzení posielať aktuálne informácie k novej ekonomickej téme a heslo do online testu pre vašich študentov. 

Témy, ktoré ponúkneme v sekcii „Ekonómia na doma“ v najbližších týždňoch: 

  1. Úloha ekonómie 
  2. Ako funguje trh (1. časť)
  3. Ako funguje trh (2. časť)
  4. Osobné financie (1. časť) 
  5. Osobné financie (2. časť)
  6. Podnikanie a konkurencia  
  7. Ekonómia a štát 
  8. Medzinárodný obchod 

Učebnica Ekonómia v 31 hodinách je medzinárodne ocenená učebnica ekonómie pre stredoškolákov. Získala prestížne ocenenie London book fair a tiež Templeton Freedom Award. Táto moderná učebnica ponúka didakticky dôsledne spracované základné učivo potrebné pre rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia žiakov stredných škôl a napĺňa obsahové štandardy ŠVP v oblasti ekonomického vzdelávania.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards