Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch

Európska komisia predstavila návrh Zákona o digitálnych trhoch (The Digital Markets Act - DMA). Jeho cieľom je vytvoriť spravodlivé a konkurencieschopné digitálne trhy v EÚ. Tento cieľ chce dosiahnuť zavedením nových ex ante regulácií, ktoré sa budú automaticky vzťahovať na tzv. „strážcov“ (gatekeepers). „Strážcami“ majú byť veľké internetové platformy, ktoré splnia vybrané veľkostné kritéria.

Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch

V novej publikácii s názvom Economic analysis of Digital Markets Act (Ekonomická analýza Zákona o digitálnych trhoch), ktorú INESS pripravil v spolupráci s 3 zahraničnými think tankmi (CETA z Českej republiky, LFMI z Litvy a IME z Bulharska, poukazujeme na nedostatky DMA a upozorňujeme na možné nezamýšľané dôsledky tejto regulácie. Okrem toho navrhujeme aj spôsob, ako upraviť navrhovaný postup regulovania internetových spoločností.

Medzi hlavné nedostatky patrí samotná definícia „strážcov“. Tí v skutočnosti nemajú dominantné postavenie v rámci ekonomiky ako celku. Aj v rámci digitálnych služieb prebieha intenzívny konkurenčný boj medzi platformami navzájom a zároveň je ich pozícia na trhu neustále konfrontovaná novými inovátormi.

Jediný priestor, kde majú strážcovia možnosť ovplyvňovať pravidlá hry, je na ich vlastnej platforme. Tam síce majú plnú kontrolu nad nastavením podmienok pre užívateľov, no nemajú žiadnu motiváciu nastavovať ich nevýhodne. Najlepšie je to vidieť pri rôznych praktikách, ktoré návrh DMA obmedzuje alebo priamo zakazuje.

V štúdii ukazujeme, že tieto obchodné praktiky sú overené časom a v offline svete ich legitímne využívajú mnohé spoločnosti. Okrem toho existuje v odbornej literatúre množstvo ekonomických vysvetlení, prečo tieto obchodné praktiky nie sú prejavom proti konkurenčného správania sa, ale prinášajú zvýšený blahobyt pre konečných aj obchodných užívateľov platformy.

Preto v rámci DMA odporúčame prehodnotiť centralizáciu a automatickosť celého procesu identifikovania „strážcov“ a jednotlivých zakázaných obchodných praktík. Z pohľadu regiónu CEE je dôležité zachovať dynamický prvok konkurencie. To je možné dosiahnuť tým, že v DMA bude nahradený statický a ex ante prístup polycentrickým prístupom, kde sú do rozhodovania zapojené aj kapacity z členských štátov a existuje otvorený regulačný dialóg, do ktorého sa majú možnosť zapájať aj samotné internetové spoločnosti.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards