Ekonomický base camp 2023

Druhý ročník Ekonomického base campu (EBC), ktorý organizuje INESS, sa konal od 26. do 29. októbra 2023. Tento štvordňový vzdelávací seminár sa zameriaval na aktuálne ekonomické témy a privítal 33 študentov stredných a vysokých škôl v hoteli Bystrička pri Martine.

Ekonomický base camp 2023

Program v prvý deň privítaním zahájila Monika Budzák z INESS. Súčasťou prvého bloku bolo aj spoločné zoznámenie sa účastníkov. Po večeri nasledoval kvíz, týkajúci sa rôznych sfér ekonomického a spoločenského života, ktorý spolu s Monikou Budzák viedol Matej Bárta, taktiež z INESS. Súťažiaci mali tipovať, koľko policajtov je na Slovensku, aká je priemerná hrubá mzda učiteľov v Prešovskom kraji, či koľkokrát spomenul Adam Smith neviditeľnú ruku vo svojom diele Bohatstvo národov. Víťazný tím si odniesol balíček s rôznymi dobrotami.

Skupina ranných vtáčat si na druhý deň ráno išla spoločne s INESSákmi Robom Chovanculiakom a Inou Sečíkovou zabehať. Po osviežujúcom behu nasledovali raňajky, a hneď potom prvá prednáška od Martina Vlachynského z INESS na tému „Slovenské zdravotníctvo a spotrebiteľská revolúcia.“ Vlachynský vysvetlil fungovanie nášho zdravotného systému a jeho kľúčové charakteristiky, vrátane napríklad kritérií na pridelenie financií zdravotným poisťovniam a mechanizmu zvyšovania miezd. Následne porovnal náš systém s rôznymi zahraničnými modelmi vrátane USA, Holandska a Singapuru.

Po krátkej prestávke nasledovala prvá prednáška Juraja Karpiša, jedného zo zakladateľov INESS. Vo svojej prednáške „Investovanie pre mladých“ najprv popísal zmeny odohrávajúce sa v spoločnosti, ako napríklad demografickú zmenu a robotizáciu, pre ktoré je dôležité začať investovať už v mladom veku. V druhej časti prednášky sa potom venoval rôznym možnostiam investícií, vrátane zlata, akcií, ale aj vlastného rozvoja.

Po spoločnom obede a krátkom oddychu, nasledovala prednáška Radovana Ďuranu a Richarda Vilkusa z INESS. Analýzou štátnych výdavkov ukázali, že všetci žijeme na (verejný) dlh a poukázali na skutočnú cenu bezplatných služieb pre verejnosť, ale aj stratových podnikov.

Posledný prednáškový blok patril opäť Jurajovi Karpišovi, ktorý sa venoval peniazom – ako vznikajú, či v súčasnosti vznikajú správne, a čo sa deje, keď správne nevznikajú. Karpiš účastníkom porozprával aj o úlohe centrálnych a komerčných bánk a ich vzťahu k rôznym peniazom, súkromným aj štátnym. V neposlednom rade vysvetlil príčiny, ktoré vedú k inflácii a čo sú jej dôsledky na náš každodenný život.

Touto prednáškou však ešte druhý deň neskončil. Účastníci dostali skupinové zadanie, na ktorom v konzultácii s členmi INESS pracovali nasledujúcich 24 hodín. Skupiny dostali za úlohu prebrať rolu „osvietených ministrov“, s cieľom navrhnúť zmeny vo výdavkoch, prípadne príjmoch rezortu, ktorý im bol pridelený.

Sobotný deň opäť začal behom, tentokrát pod vedením až štyroch „INESSákov“ –pridali sa aj Martin Vlachynský a Juraj Karpiš. Po behu a raňajkách nasledovala druhá prednáška Radovana Ďuranu na EBC, tentoraz na tému „Keď deti patria štátu.“ V prednáške analytik INESS ukázal, ako priemerná slovenská rodina s dvomi deťmi za prvých 5 rokov od štátu dostane cez transfery a rôzne daňové bonusy viac ako 90 000 € a ako nastavená rodinná politika vedie k nižším príjmom a dôchodkom žien. Druhú doobednú prednášku si na starosť zobral Róbert Chovanculiak z INESS, ktorý sa zamýšľal nad tým, ako rozmraziť evolúciu v školstve. Okrem úlohy konceptov ako sú motivácia, vlastníctvo a inovácie sa venoval aj rôznym úspešným príbehom inovatívnych škôl zo zahraničia.

Poobede svoju sériu prednášok začal témou „Funkcie cenového systému“ Pavel Potužák z Národohospodárskej fakulty VŠE v Prahe. Demonštroval nielen to, ako ceny na trhu vznikajú, ale aj aká je ich úloha a prečo je problematické ich umelé ovplyvňovanie. Po krátkej prestávke nasledovala druhá prednáška, v ktorej Potužák na jednoduchom príklade účastníkom vysvetlil, prečo medzinárodný obchod pomáha všetkým zúčastneným štátom.

Veľkým finále tretieho dňa boli prezentácie riešení, ktoré jednotlivé skupiny pripravili vo „svojich“ rezortoch. Súťažiaci si so zadaním poradili veľmi dobre a mnohé z ich riešení by mohli byť inšpiráciou pre niektorých politikov. Víťazom sa však mohol stať len jeden tím, a nakoniec sa ním stala skupina na ministerstve školstva.

Aj doobedie posledného dňa sme využili naplno, cyklus svojich prednášok zakončil Pavel Potužák témou „Rakúska teória kapitálu a hospodársky cyklus.“ Okrem iného sa v nej venoval funkcii času a úrokovej miery, ako aj následkom riadenia úrokových sadzieb centrálnymi bankami.

Nasledoval záverečný spoločný obed a odovzdávanie certifikátov, ktoré si na starosti zobrali Monika Budzákriaditeľ INESS Richard Ďurana. Posledným aktom druhého ročníka EBC bola spoločná fotografia všetkých účastníkov a prednášajúcich. Veríme, že si všetci podujatie užili, niečo nové sa naučili a získali nové kontakty. Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

Podujatie podporila Embassy of the United States of America, Nadácia Tatra banky a mediálni partneri FinReport, Zones.sk a ozdravme.sk. Všetkým partnerom srdečne ďakujeme!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards