Energetická kríza - čo nás čaká v najbližších rokoch? FREE MARKET ROAD SHOW 2023

INESS opäť organizoval populárnu konferenciu v spolupráci s Austrian Economics Center v rámci medzinárodnej siete konferencií Free Market Road Show.

Energetická kríza - čo nás čaká v najbližších rokoch? FREE MARKET ROAD SHOW 2023

26. apríla 2023 nám bolo cťou privítať domácich aj zahraničných rečníkov a rovnako tak takmer 90 hostí v sále Pálffyho paláca v Bratislave, z ktorých mnohí boli takisto odborníkmi v sektore. Témou bola Energetická kríza a otázka čo nás čaká v najbližších rokoch.

Téma sa sústredila na súčasné problémy energetického trhu v Európe, na výzvy, ktorým čelia podnikatelia ako aj dodávatelia energií. Medzi panelistami vystúpili predstavitelia malých aj veľkých podnikateľov, v paneli dodávateľov boli predstavitelia dodávateľov základných komodít ako aj relevantní predstavitelia štátu. 

Konferenciu podporili Nadácia EPH, Nadácia Tatra banky, Happy day catering. Mediálnym partnerom bol energie-portal.sk.

Videozáznam celej konferencie si môžete pozrieť TU:  

 

V nasledujúcom texte uvádzame hlavné myšlienky, ktoré odzneli v príspevkoch jednotlivých panelistov vrátane prezentácií.

I. Panel: Podniky v čase energetickej krízy 

Richard Ďurana (INESS)

Richard Ďurana otvoril konferenciu úvodným príspevkom, v ktorom poukázal na skutočnosť, že EÚ sa dokázala vyrovnať s výpadkom dodávok ruských palív vďaka voľnému trhu. Zároveň upozornil na neistotu vyplývajúcu z nadchádzajúceho procesu dekarbonizácie európskeho hospodárstva.

Michal Lesay (ZIN s.r.o)

Michal Lesay je vlastníkom a zároveň riaditeľom menšej firmy, ktorá sa zaoberá pozinkovaním kovov a výrobou bleskovodov. Výroba firmy je tak energeticky náročná. Vo svojom príspevku uviedol:

 • Energetická efektívnosť firmy je vysoká, nie je možné ju zásadne znížiť.
 • Keďže je firma vo výrobe závislá na plyne, konflikt na Ukrajine mu spôsobil mnoho bezsenných nocí kvôli závislosti Slovenska na dovoze.
 • Zaradenie jeho firmy do obchodovania s emisnými povolenkami by zvýšilo náklady o 50 - 100 000 eur ročne, čo by bolo zvládnuteľné no podmienené zvýšením ceny. Zdraženie výroby sa môže prejaviť poklesom záujmu o zinkovanie a jeho nahradenie neekologickou náterovou úpravou
 • Štátna pomoc podnikateľom na kompenzáciu cien energií prišla ako jedna z posledných v EÚ táto pomoc je nevyhnutná, ak ostatné krajiny EÚ priemysel podporujú
 • Pomoc bola nedostatočná, upozornil, že vláda uprednostnila 23 stupňov v domácnostiach, namiesto podpory zachovania pracovných miest.
 • Elektrifikácia (dekarbonizácia) výroby je možná, ale vyžadovala by vysoké vstupné investície
 • Inštalovaná strešná fotovoltika zvyšuje výnosy firmy

Prezentácia na stiahnutie tu.

Miroslav Kiraľvarga (viceprezident- US Steel)

US Steel je najväčším producentom ocele v SR, s vysokou spotrebou energií, zároveň je najväčším producentom emisií CO2 v krajine. Vo svojom príspevku uviedol:

 • US Steel spotrebuje ročne 1,5 až 1,7 TWh elektriny. Závod si vyrobí 0,8 TWh hodín, okrem uhlia aj využitím odpadných priemyselných plynov
 • Situácia na Ukrajine viac samozrejme postihla tých malých  ktorí nemali zvyčajne prostriedky na kúpu zakontrahovanej ceny a kupovali ju na spotovom trhu.
 • Nedostatočná kompenzácia cien energií zo strany MH SR
 • V prípade emisných povoleniek dostáva USS 2/3 z toho čo potrebuje bezplatne, zvyšok nakupuje na voľnom trhu, do roku 2030 sa objem bezplatných povoleniek zredukuje na 50% a do roku 2035 na 0%. To sa pochopiteľne prenesie do cien.
 • Ak pôjde USS cestou dekarbonizácie, zvýši tým spotrebu elektrickej energie na 3,5 TW hodín

Ron Manners (Mannwest group):

Ron Manners má bohaté skúsenosti s investíciami v ťažiarskom odvetví, viedol tretiu najväčšiu firmu na ťažbu zlata v Austrálii. Vo svojom príspevku uviedol

- Zatiaľ čo my vo vyspelom svete zatvárame jadrové elektrárne a elektrárne na fosílne palivá, Čína otvára viac prevádzkových elektrární na výrobu uhlíka, ako zvyšok sveta dohromady.
- Voľba je skutočne medzi rozumným, racionálnym rozhodnutím o energetickej budúcnosti a populistickým rozhodnutím
- Zelené hnutia používajú slovo klimatický kolaps. Neviem, čo to slovo znamená, je to len jazyk strachu
- Všetky druhy zdrojov energií by mali mať možnosť zúrivo súťažiť a nechať vyhrať najlepšieho poskytovateľa
- Zároveň platí, že rozhodnutie prejsť na plne elektrický pohon bude v každej krajine a v každej spoločnosti iné. Musíte študovať ekonómiu a najmä teóriu verejnej voľby, aby ste pochopili, ako sú niektoré skupiny schopné presadiť legislatívu, ktorá spôsobí miliónom ľudí drobné škody, ale dohromady budú mať zásadný dopad

Prezentácia na stiahnutie tu.

John Chisholm (Decisive technology,  John Chisholm Ventures):

John Chisholm má štyri desaťročia skúseností ako podnikateľ, generálny riaditeľ a investor. Založil a päť rokov pôsobil ako predseda predstavenstva spoločnosti Decisive Technology (teraz súčasť spoločnosti Google). Na konferencii uviedol:

- Kalifornia a kalifornská vláda nám ukázali, ako sa to nemá robiť s energetikou
- Investovali sme veľa do solárnej a veternej energie, ale zanedbali sme údržbu zdrojov elektriny z fosílnych palív
- Je ťažké uveriť, že v krajine prvého sveta, akou je Kalifornia, máme energetiku tretieho sveta, čeliacu mlackoutom. Nešlo o zlyhanie trhu, ale o politické zlyhanie.
- Vždy, keď sa vyskytne problém, naším prvým inštinktom je napísať nariadenie.
- Energia jadrovej syntézy je veľmi vzrušujúca oblasť. Nedávno sa uskutočnila investícia vo výške 2 miliárd eur do technológie jadrovej syntézy Commonwealthu.
- Niečo, čo by sa malo vziať do úvahy, je, aký rozdiel prinesie naše úsilie v Európe a USA. Pretože väčšina uhlíkovej stopy sa neprodukuje v Európe, ale v Číne a Indii.


 

Peter Gerhart (štátny tajomník, MHSR):

Pred pôsobením na Ministerstve hospodárstva bol zamestnaný v JAVYSe (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť)

 • Bez jadrovej energetiky ľudstvo neprežije, či sa nám to páči alebo nie
 • Cieľom energetiky z pohľadu štátu je, aby približne 70% elektrickej energie vyrobenej na Slovensku pochádzalo z jadra. Teraz je to 55%, po dostavaní 3. a 4. bloku Mochoviec to bude ďaleko vyššie, medzi 7075%.
 • Bohužiaľ, najväčšie množstvo obnoviteľných zdrojov tvorí voda, to znamená že nemáme geotermálne, solárne, veterné elektrárne.
 • Ak máme naplniť klimatický cieľ v roku 2050 (uhlíkovú neutralitu), musíme pripraviť slovenský priemysel a teda zabezpečiť dostatok vodíka pre slovenský priemysel.
 • Kompenzácie nie sú všemocné, zmierňujeme následky ktoré nastali.

II. Panel: Dodávatelia v čase energetickej krízy 

Radovan Ďurana (INESS):

 • Cena za plyn síce klesla, ale len na trojnásobok ceny z roku 2019. Rovnako cena elektriny ostáva naďalej vysoká
 • Európa ako bohatý zákazník s tučnou peňaženkou totálne premiešal trh, ktorý kedysi končil hlavne v Ázii. Zimu sme prežili, lebo sme stiahli plyn predovšetkým z Ázie.
 • Plyn v Európe síce krásne klesol no stále je šesťnásobne drahší než na amerických trhoch
 • S plynom sa Slovensku podarilo hospodáriť šetrnejšie, spotreba bola nižšia. No pokles bol pri domácnostiach nižší, len cca 12 %, pri podnikoch išlo o 23 %. České domácnosti, ktoré nemali luxus regulovaných cien, ušetrili až 20 % plynu
 • K Energiewende: Transformácia má vysoké alternatívne náklady. Keď nahradíte funkčnú jadrovú elektráreň veternou, minuli ste na to miliardy, ktoré mohli byť investované produktívne, do výroby nových statkov a služieb.
 • Ceny energií už oproti súčasným cenám pravdepodobne moc neklesnú
 • Energetická transformácia kvôli absencii riešenia dlhodobej akumulácie elektriny, znamená veľké riziká a dôvod pre pokračujúce vysoké ceny
 • Zachránil nás medzinárodný obchod, preto si ho vážme.

Prezentácia na stiahnutie tu.

foto: Radovan Potočár

 

Anton Molnár (riaditeľ komunikačného oddelenia, Slovnaft):

 • Európa sa rozhodla preferovať „značkovú“ energiu. Otázkou je či bude dopyt po takejto značkovej energii ako je po Louis Vitton
 • Trh s palivami si poradil, cena ropy je tam, kde bola pred krízou
 • Sankcie sa vzťahujú na ruskú ropu a produkty dovezené z Ruska. Produkty vyrobené z ruskej ropy mimo EÚ ale končia na európskom trhu bez obmedzení (napr. z Turecka, či z arabského poloostrova)
 • Obmedzením pre dodávky ropy je nedostatočná kapacita ropovodov z Chorvátska/Talianska. Štátny chorvátsky prepravca významne zvýšil cenu za transport ropy.
 • Čo treba spomenúť je, že arabská ropa, ktorú doviezol Slovnaft bola aj s dovozom a logistikou približne  o 15 miliónov dolárov drahšia ako tá ruská ropa.
 • Nesúhlasíme s politikou štátu, považujeme to za „vydieranie“, keď Európska únia navrhla daň zo solidarity na úrovni 33 % a na nás je pre tento rok uplatnená daň 55 % a na budúci rok 70 %.

Prezentácia na stiahnutie tu.

Peter Kučera (Slovenský plynárenský priemysel, člen predstavenstva):

 • Pouzatvárali sme takzvané diverzifikačné kontrakty. Podarilo sa nám uzatvoriť diverzifikačné kontrakty so spoločnosťami ako BP, Shell, ENI.
 • Na 70% sme diverzifikovaní z ruského kontraktu.
 • Dnes je veľmi netypická situácia na trhu s plynom. Naplnenosť zásobníkov v Európe je na obrovských číslach, čo môže byť zároveň signálom, že neistota na trhu pretrváva.
 • Určite pozitívnym krokom ako zabezpečiť stabilitu dodávok je proces spoločného nákupu na úrovni EÚ
 • Domácnosti v roku 2023 nezaplatili viac ako v roku 2022 celkovo. 15 % nárast ceny pokryla +/ úspora v spotrebe

Prezentácia na stiahnutie tu.

Zdeněk Čech (vedúci sekcie ekonomických analýz, zastúpenie EK v SR):

 • Podarilo sa nám výrazne obmedziť podiel ruskej ropy na našom importe. Ten podiel klesol niekde od 45% na 18%.
 • Snažíme sa nahradiť chýbajúci plyn nárastom podielu obnoviteľných zdrojov vrátane podielu vodíka
 • Slovenská ekonomika je silne industrializovaná. Je to silne priemyselná a otvorená ekonomika s vysokou energetickou náročnosťou
 • Dúfame že vznikne energetická únia. Sú tu veľké diskrepancie v cenách medzi napríklad Pyrenejským polostrovom a ostatnými a je tu ešte veľa priestoru aby náš spoločný trh fungoval lepšie.
 • Podiel solárnej elektriny na výrobe v SR je len 2,8%. Kumulovaná kapacita soláru na Slovensku je 7% čo je druhá najnižšia kapacita v EÚ. Na Slovensku je zhruba 5 veterníkov, veterná elektrina sa v podstate nevyužíva

Prezentácia na stiahnutie tu.

Matej Stračiak (riaditeľ rizík- Slovenské elektrárne):

 • Po relatívne kľudnom začiatku v roku 2022 začali ceny elektriny rásť v 2Q 2022 a dosiahli svoje maximum v 3Q 2022.
 • Tento cenový výkyv zrýchlil plnenie zásobníkov, rovnako ako mierna zima a bohužiaľ aj spomaľovanie priemyslu.
 • Elektroenergetický sektor v Európe bude stále výrazne ovplyvnený tým, ako budú prevádzkovať jadrové elektrárne vo Francúzsku, či bude suché leto(nedostatok vody na chladenie), či budú ďalšie problémy s koróziou alebo tuhá zima
 • Cena emisných povoleniek je vysoká, a tie práve znižujú konkurencieschopnosť Európy
 • Keby sme chceli zaistiť elektrinu na burze v auguste 2022, museli by sme mať v cashi na burze zložených 5,6 miliardy eur. Znamenalo by to de facto úplné zastavenie obchodovania na burze.
 • Z hľadiska cien elektriny na trhu nie sme v kríze. Cena elektriny ktorú teraz vidíme na trhu zodpovedá nákladom elektrární podľa princípu merit order (hlavne plynových) na produkciu elektriny aj s cenami povoleniek.

Prezentácia na stiahnutie tu.

Peter Dovhun (riaditeľ SEPS -Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy):

 • Sme desiatky rokov vzdialení od toho, aby sme mali cenovo dostupné veľké úložiská elektriny.
 • Na základe modelov vieme predikovať čo sa stane o deň, dva na trhu s elektrinou.
 • Všetky oblasti (elektrické autá, lietanie) potrebujú individuálny riešenie v jednotlivých krajinách
 • Koľko obnoviteľných zdrojov má mať Slovensko v roku 2030, 2040, 2050? Nemáme na to odpoveď, pozeráme sa na to z pohľadu modelov, z pohľadu udržateľnosti a z pohľadu cenovej dostupnosti.
 • Máme dve možnosti. Buď vybudovať model ktorý je založený na stabilných energiách a tú špičku doplňovať obnoviteľnými zdrojmi alebo ako Nemecko vytvoriť základ z obnoviteľných zdrojov a špičku dopĺňať stabilnými energiami
 • Plánovaný rozsiahly nábeh obnoviteľných zdrojov bude vytvárať počas dňa nadbytky elektriny, ktoré nebude slovenská ekonomika vedieť spotrebovať. V tom istom čase môžeme predpokladať prebytky v susedných štátoch. To môže negatívne ovplyvniť výslednú cenu elektriny, pričom v iných časoch (najmä v rannej špičke), bude elektriny nedostatok
 • SEPS umožnil v minulom roku pripojenie 1GW obnoviteľných zdrojov, regulácia a pomalá výstavba ich nábeh brzdí

Veríme, že vám príspevky rečníkov priniesli nové informácie, odpovede na doteraz nezodpovedané otázky či otvorili priestor pre ďalšie diskusie.

Mimoriadna vďaka patrí vynikajúcim profesionálnym tlmočníkom Radomírovi Masarykovi a Marekovi Trávničkovi, ktorých výkon špeciálne ocenili naši zahraniční hostia.

Vám všetkým, naším milým hosťom, ešte raz ďakujeme za vaše príspevky do diskusie a príjemnú náladu, ktorú vďaka vám bolo na Free Market Road Show opäť cítiť.

Tešíme sa na vaše komentáre a rovnako na ďalšie stretnutie pri ďalšej príležitosti!

foto: Radovan Potočár

Radovan Ďurana, INESS

Panel I

tlmočníci Radomír Masaryk a Marek Trávniček

Panel I

Panel I

Panel I

coffeebreak

Panel II

Panel II

tlmočník Radomír Masaryk

Martin Gundinger, Austrian Economics Center

víťaz knihy od Johna Chisholma (USA) za najlepšiu otázku z publika, odovzdáva John Chisholm osobne

foto: Radovan Potočár

foto: Radovan Potočár

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards