INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

Nedostatok financií sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v prehľadoch problémov školstva. Často sa môžete stretnúť s nasledujúcou reťazou argumentov: na Slovensku máme značne podfinancované školstvo, preto nutne potrebuje veľkú finančnú injekciu, ktorá prinesie kvalitné vzdelávanie a zvýši ľudský kapitál Slovákov. Táto logická reťaz má však mnoho slabých ohniviek. Práve im sa venujeme v nasledujúcej publikácii: Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia.

INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

V novom INT sa okrem iného dočítate:

  • Nie je také zrejme, že Slovensko dáva malo zdrojov na vzdelávanie. V porovnaní podielu výdavkov na vzdelávanie na celkových výdavkoch verejnej správy sme na priemernej úrovni.

  • Od roku 2010 vzrástli ročné výdavky v regionálnom školstve o 500 eur na žiaka (očistené o infláciu). A v nasledujúcich dvoch rokoch sa plánuje ďalšie navýšenie o 200 eur. Nominálne dostane v roku 2020 škola na jedného žiaka v priemere 2900 eur ročne.

  • Taktiež ukazovateľ podielu platov učiteľov na platoch VŠ vzdelaných ľudí rastie. V inej metodike dokonca dosahuje priemerných úrovni v medzinárodnom porovnaní.

  • V školstve je niekoľko oblastí, kde sa neefektívne míňajú zdroje

  • Ministerstvo ma množstvo domácich úloh, ktoré si neplní (nehovoriac o neviditeľnej „najväčšej reforme za posledných 25 rokov“)

  • Skúsenosti iných krajín a experimentov ukazujú, že oblievanie peňazí nepomáha. Zlepšiť školstvo nie je jednoduchá vec.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards