Nedomyslené rekreačné poukazy

Od januára sa každý týždeň objavia v médiách rôzne návody a tipy ako si uplatniť rekreačné poukazy. Problémom tohto koaličného výmyslu je nielen to, že bol schvaľovaný tesne pred koncom roka, ale aj to, že v návrhu je veľa nedostatkov a nadbytočnej byrokracie.

Nedomyslené rekreačné poukazy

Z účtovníčok sa musia stať detektívky, aby naplnili pri zisťovaní uplatniteľnosti výdavkov všetky podmienky. Rekreačný poukaz si môže uplatniť zamestnanec aj na náklady na detský tábor, preto musí účtovníčka zistiť, či sa ten tábor uskutočnil počas platných prázdnin. Musí teda v prípade jarných prázdnin vedieť, v ktorom kraji dieťa navštevuje školu, aby mohla oprávnene uplatniť daňové zvýhodnenie na daný rekreačný náklad. Taktiež musia zisťovať či ide o zariadenie prevádzkované ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.
 
Ďalším nedomysleným opatrením v rámci rekreačných poukazov, je skutočnosť, že zákon nerozlišuje či zamestnanec vykonáva prácu alebo nie - príspevok patrí aj zamestnancovi, ktorý dlhodobo nepracuje. Poukaz teda môžu získať aj rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, dlhodobo práceneschopní zamestnanci či zamestnanci uvoľnení na výkon verejnej funkcie. Tieto osoby tak niekoľko rokov nemusia pre podnikateľa vytvoriť žiadnu hodnotu, ale majú možnosť si uplatniť rekreačný poukaz a tak mu zvyšovať náklady.

Súčasne si zamestnanec môže uplatniť aj poukaz u zamestnávateľa, s ktorým sa dohodol na výpovednej lehote alebo ktorému táto lehota už plynie. Môže sa tak stať, že zamestnanec bude pár dní v januári pracovať a následne mu skončí pracovný pomer, ale ak stihne ísť ešte pri čerpaní zostatkovej dovolenky na lyžovačku na Slovensku, môže takto zaťažiť rozpočet zamestnávateľa, ktorý mú dá rozlúčkovú dovolenku so zľavou.

Problémovým bodom je aj obmedzenie, že si zamestnanec môže uplatniť daňové zvýhodnenie len u jedného zamestnávateľa počas jedného roka. Na istotu, že si to uplatnil len u jedného zamestnávateľa slúži zamestnancove vyhlásenie. Problémom je, že toto vyhlásenie si zamestnávateľ nemá kde overiť. Rovnaký problém bol aj pri čestných vyhláseniach študentov, ktorí si uplatňovali súčasne u viacerých zamestnávateľov odvodové zvýhodnenie na dohody. Zamestnávateľom mohla až po čase prísť kontrola a vyrubiť mu povinnosť doplatiť odvodové povinnosti. Ak v tej dobe študent pre zamestnávateľa nepracoval, mohol si zamestnávateľ vymáhať povinnosť zaplatenia od zamestnanca jedine súdne. Problém s čestnými vyhláseniami študentov bol prednedávnom vyriešený, ale nastal ďalší problém s vyhláseniami na uplatnenie daňového zvýhodnenia na rekreačné poukazy. Ak si zamestnanec počas roka uplatní preukazy u viacerých zamestnávateľov a zatají to, zamestnávateľ to nemá ako preveriť.

Ak zamestnanec počas roka vystrieda niekoľko druhov pracovných úväzkov u zamestnávateľa, nie je jednoznačné, na ktorý druh úväzku ho má zamestnávateľ použiť. Na skrátené úväzky sa uplatňuje daňové zvýhodnenie iba pomerne. Mal by sa teda použiť úväzok v čase uplatnenia? Či v čase predloženia? Alebo v priemere?  

Rekreačné poukazy tak popri priamych nákladoch predstavujú ďalšie byrokratické peklo, do ktorého sa môžu zamestnávatelia s radosťou od nového roka zamotávať.

Autor je spolupracovník INESS

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards