Top20: Slovensko má šancu na lepšie podnikateľské prostredie

Zlepšenie podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti krajiny je obľúbenou politickou frázou. Nanešťastie, častokrát až príliš všeobecnou bez konkrétnych opatrení s merateľným dopadom. Projekt bol aktívny do roku 2017, mnohé opatrenia však zostávajú stále aktuálne.

Top20: Slovensko má šancu na lepšie podnikateľské prostredie

Preto sa INESS rozhodol politikom pomôcť spustením portálu top20.sk. Tento portál je zásobníkom niekoľkých desiatok väčších či menších reformných opatrení, z ktorých každé má potenciál uľahčiť podnikanie na Slovensku. Pri troche politickej vôle má s nimi Slovensko šancu posunúť sa do prvej dvadsiatky krajín v hodnotení Svetovej banky Doing Business, ktoré meria kvalitu podnikateľského prostredia v krajinách sveta a zvýšiť tak atraktivitu Slovenska v očiach domácich aj zahraničných podnikateľov, a to ako budúcich, tak aj súčasných. Platí pritom, že vyššia pozícia v rebríčku, je predpokladom vyššieho hospodárskeho rastu (krajiny v prvej štvrtine rebríčka majú rast HDP vyšší o 2,3 percentuálnych bodov ako krajiny zo spodnej štvrtiny).

Program Top20 je rozdelený do 5 oblastí:

  • Zákonník práce
  • Byrokracia
  • Účtovníctvo
  • Dane
  • Odvody

V nasledujúcich mesiacoch budeme predstavovať nielen detaily každého návrhu, ale aj ilustrovať ich dopad na reálnom živote podnikateľa. Zoznam týchto opatrení je otvorený – budeme ho aktívne upravovať podľa vývoja podnikateľského prostredia.

S tým súvisí aj neoddeliteľná súčasť projektu Top20 pod názvom Monitoring. Počas volebného obdobia budeme monitorovať činnosť poslancov a hodnotiť predkladané a odhlasované zákony podľa ich (ne)prospešnosti pre podnikateľské prostredie.

Lepšie podnikateľské prostredie neslúži len veľkým. Práve naopak, živnostníci a drobní podnikatelia sú tí, ktorí nemajú armádu právnikov či daňových poradcov, alebo telefónne číslo na premiéra. Nemajú sa ako brániť pred byrokratickou šikanou a nárastom stále nových povinností voči štátu.

Možnosť sústrediť sa na svoju podnikateľskú myšlienku miesto vypĺňania papierov zlepšuje ekonomické vyhliadky všetkým.

INESS všetky zverejnené opatrenia ponúka politikom na voľné použitie. V prípade záujmu o konzultáciu uvedených opatrení sú dvere INESS politikom otvorené.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards