Podporte INESS 2% z dane

Ak ste sa rozhodli podporiť naše aktivity poukázaním 2% z dane z príjmu, tu je podrobný návod a dokumenty.

Podporte INESS 2% z dane

Naše aktivity ako napríklad Cena štátu, Vesmír verejných financii, Účet za služby štátu, Plytvanie štátu, Seminár rakúskej ekonómie, Liberty Camp a mnohé ďalšie (kompletný zoznam našich činností nájdete  v tejto brožúrke, alebo v našich výročných správach) sú závislé na podpore vás - darcov.

Najjednoduchší spôsob ako podporiť našu činnosť je poukázanie 2% z dane z príjmov. Budete potrebovať len niekoľko dokumentov, ktoré nájdete na tejto stránke, a pár minút času.

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie

Do 15.02.2012 bolo potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Po jeho vykonaní treba:

 1. Od zamestnávateľa si nechajte vystaviť tlačivo s názvom „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, alebo si tlačivo stiahnite tu a nechajte si ho zamestnávateľom potvrdiť.
 2. V tomto potvrdení, z riadku „03 - Daň znížená o daňový bonus“ si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť podľa zákona minimálne 3,32 eura.
 3. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“. Predvyplnené tlačivo s údajmi INESS si môžete stiahnuť tu . Ak máte k dispozícii nevyplnené tlačivo, uveďte nasledujúce údaje o INESS:
  ROK: 2011
  Obchodné meno alebo názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
  Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 02 Bratislava
  Právna forma : Občianske združenie
  IČO: 307 98 442
 4. Obe tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, doručte najneskôr do 30.04.2012 na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Stiahnite si tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby:

V rámci daňového priznania vyplňte:

 • ak ste daňovník, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti [FO typ: A] kolónku s názvom „VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 4,
 • ak patríte medzi ostatných daňovníkov [FO typ: B] kolónku s názvom „XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, strana 9.
  Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť:
  IČO: 307 98 442
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov):INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
  Ulica:Na Vŕšku
  Číslo: 8
  PSČ: 811 02
  Obec: Bratislava
 • Podajte daňové priznanie, v lehote na podanie daňového priznania (31.marec 2012), na príslušnom daňovom úrade. Adresu Vášho daňového úradu je možné získať na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR www.drsr.sk.

Upozornenie: Fyzická osoba môže 2% z dane poukázať iba jednému prijímateľovi, poukazovaná suma musí byť minimálne 3,32 eura. Ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa/deti, 2% sa vypočítajú zo zaplatenej dane, teda daň znížená o daňový bonus).

Právnické osoby

 • Ak ešte nemáte tlačivo pre podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby [PO], stiahnite si ho tu
 • Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012 (31.3. 2012) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - v daňovom priznaní vyznačíte, že poukazuje iba 1,5% z dane - v časti IV. vyplňujete kolónku 3.

Ak ste v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania  a zaplatenie dane v roku 2012 (31.3.2012) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba INESS), tak môžete poukázať 2% z dane - v daňovom priznaní označíte, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - v časti IV. vyplňte kolónky 1 a 2.

 • V rámci daňového priznania vyplňte kolónku uvedenú na strane 7 (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby).
  Údaje o INESS, ktoré je tam potrebné uviesť: IČO: 307 98 442
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
  Ulica: Na Vŕšku 8
  Číslo: 8
  PSČ: 811 02
  Obec: Bratislava
   

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards