Tlačová správa: Ekonomická gramotnosť mladých Slovákov v medzinárodnom porovnaní

Hospodárenie s peniazmi je vraj veľkou slabinou Slovákov. Na nedostatočnú finančnú a ekonomickú gramotnosť upozorňujú prieskumy Európskej komisie ako aj komerčných bánk.

V neposlednom rade je to aj počet exekúcií, pri ktorom zdvíhame varovný prst. Tento problém sa týka aj mladých ľudí, ktorých prvé výzvy v dospelom živote sú úzko späté s ekonomickými otázkami.

Sú mladí Slováci a Slovenky naozaj slabší v ekonómii ako ich rovesníci v iných krajinách? Prvé medzinárodné kolo Ekonomickej olympiády prezradí viac.

Tlačová správa: Ekonomická gramotnosť mladých Slovákov v medzinárodnom porovnaní

Viac ako 20 000 stredoškolákov zo Slovenska, Česka a Maďarska prešlo testovaním v školskom kole Ekonomickej olympiády 2018/2019. Len 15 z nich sa kvalifikovalo do prvého medzinárodného kola súťaže.

Už 10. septembra 2019 sa v Českej národnej banke v Prahe zídu najlepší mladí ekonómovia a ekonómky z  týchto troch krajín, aby zmerali svoje ekonomické vedomosti v písomnom a ústnom kole súťaže.

Zo Slovenska sa zúčastni päť finalistov: Šimon Pekár (víťaz slovenskej Ekonomickej olympiády, Bilinguálne gymnázium Sučany), Eva Schwarzová (Obchodná akadémia Kukučínova Trnava), Karin Krížovská (Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín), Jakub Kučerák (Gymnázium Novohradská Bratislava) a Martin Albert Gbúr (Gymnázium Poštová Košice).

Slovenská „päťka“ ukázala výnimočný prehľad v ekonómii v celoslovenskom finále súťaže. Už v ňom totiž analyzovali dopady stropovania dôchodkového veku na ekonomiku Slovenska, zmeny dopytu po ubytovacích službách počas majstrovstiev sveta v hokeji, či vplyv zavedenia (už zrušeného) odvodu pre obchodné reťazce na ceny potravín.

„Svoju účasť na Ekonomickej olympiáde vnímam veľmi pozitívne. Úprimne povedané, bola to najlepšia olympiáda, na akej som sa za posledné roky zúčastnila. Vzbudila vo mne väčší záujem o ekonómiu a dala mi možnosť stretnúť veľa skvelých a rozhľadených ľudí. Určite odporúčam.“ – hodnotí Karin Krížovská, ktorá sa umiestnila na 3. mieste v celoslovenskom finále ročníka 2018/2019

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Prispieva k rozvoju kľúčových ekonomických schopností a znalostí stredoškolákov. Vďaka online testovaniu môžu školy zapojiť niekoľko desiatok študentov naraz.

Súťaž na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania (INEV) a odborníkmi zo Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Českej národnej banky, Národnej banky Slovenska či viacerých slovenských univerzít.

Viac informácií o olympiáde ako aj registráciu nájdete na webe: www.ekonomickaolympiada.sk.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards