Ako prelomiť lady v školstve

Téma kvality a rebríčkov je v Slovenskom školstve spravidla spojená s diskusiou o tých najlepších školách. Akosi sa však zabúda, že v našom školstve máme 50 základných škôl, kde sa vzdeláva 20 tisíc detí, ktoré za 9-10 rokov nenaučia poriadne čítať, písať ani počítať. Napriek tomu, že absolvovali približne 10 tisíc vyučovací hodín.

V našej novej publikácii Ako prelomiť lady v školstve do hĺbky rozoberáme, čo vieme o týchto školách a navrhneme konkrétne politiky, ktoré im dokážu pomôcť.

Riešenie vidíme vo vytvorení možnosti zakladať tzv. charterové, resp. autonómne školy, ktoré dostanú vysokú mieru slobody pri fungovaní výmenou za zodpovednosť za výsledky. Okrem toho bude potrebné vytvoriť možnosť preberať dlhodobo nefungujúce verejné školy, ktoré dostanú do správy manažmentu autonómnych škôl. Celý tento proces bude koordinovať a riadiť nová inštitúcia s názvom Školský obvod autonómnych škôl.

Publikáciu s jej zhrnutím si môžete stiahnuť a prečítať TU.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards