Degrowth: zlá odpoveď na dôležitú otázku

Vo svete sa v médiách čoraz častejšie spomína nové hnutie menom degrowth. Po slovensky by sme ho mohli nazvať nerast. Cieľom tohto hnutia je riešiť aktuálne environmentálne výzvy prostredníctvom opustenia „paradigmy ekonomického rastu“.

Degrowth: zlá odpoveď na dôležitú otázku

Avšak život a ľudstvo ako ho dnes poznáme, existuje len vďaka ekonomickému rastu. Bez rokov, dekád a storočí ekonomického rastu by sme dnes neriešili tému životného prostredia. A to nie z dôvodu, že by nutne bolo v takom dobrom stave, ale z dôvodu, že by nás trápili iné problémy ako hlad, zima, choroby, detská úmrtnosť a podobne.

V našej najnovšej publikácii Degrowth: zlá odpoveď na dôležitú otázku vysvetľujeme, že ekonomický rast nie je len o tom, že si môžeme kúpiť novšie telefóny a ísť viackrát do roka na dovolenku. Ekonomický rast je aj o tom, že si môžeme dovoliť vzdelávať naše deti do veku 25 rokov, kým začnú pracovať.
Že dokážeme zaplatiť drahú zdravotnú starostlivosť, postarať sa o starých a odkázaných ľudí. Alebo že do práce nechodíme len po výplatu, ale aj preto, že nás napĺňa.

Historické skúsenosti ukazujú, že čím je spoločnosť bohatšia, tým viac si môže dovoliť byť sociálna, morálna a environmentálna. Naopak, spoločnosť, kde ľudia nemajú naplnené svoje potreby a žijú s pocitom nedostatku, je zároveň spoločnosť, kde nie je miesto na starostlivosť o druhých, ani na životné prostredie.

Pokiaľ pre vás degrowth znamená skromnosť, nenáročnosť, bohatý duševný život, je to chvályhodný osobný morálny postoj, ktorý má svoje pevné miesto na Zemi. Pokiaľ má ale degrowth znamenať politickú a ekonomickú koncepciu budúcnosti človeka na Zemi, bude sa len veľmi ťažko presadzovať. Znamenal by prekopanie civilizačných základov, násilné prerozdeľovanie globálnych rozmerov, konzervovanie chudoby a veľmi pravdepodobne aj zhoršenie kvality životného prostredia. 

Publikáciu Degrowth: zlá odpoveď na dôležitú otázku si môžete stiahnuť zdarma tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards