INESS prispel k OECD Study Mission

Koncom januára navštívili Slovensko reprezentanti organizácie OECD na Study Mission v rámci projektu OECD Review of SME and Entrepreneurship Policy in the Slovak Republic. Projekt sa venuje analýze malých a stredných podnikov na Slovensku s cieľom znížiť administratívnu záťaž a podporiť  konkurencieschopnosť MSP.

INESS prispel k OECD Study Mission

Reprezentant INESS bol prizvaný ku konzultáciám Ministerstvom hospodárstva SR. V rámci konzultácii sme vyjadrili svoje názory na situáciu malých a stredných podnikov na Slovensku a predstavili sme viaceré prekážky, ktorým čelia. Za hlavný problém považujeme dlhodobo nízku prioritu kvality podnikateľského prostredia pre vládu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards